Nyttige tips når du skal etterisolere

Her har vi samlet flere nyttige artikler med tips og råd når du har kunder som skal etterisolere

 

Hogst

Bør jeg anbefale kunden å skifte vinduer når veggene skal etterisoleres?

Hvis kunden ønsker å beholde vinduer når veggene skal etterisoleres, må de være i god stand og vare i minst ti år til. Ellers bør du anbefale å bytte dem. 
Moderne vinduer har mye bedre isoleringsegenskaper enn vinduer som er bare noen få år gamle. Derfor kan det være lurt å bytte til moderne vinduer.    
 

Les mer

 

Hogst

Hvordan etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft?

Å etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft på oversiden regnes som den billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringen du kan velge.  

Les mer

 

Hogst

Slik unngår du fukt i konstruksjonen når du skal etterisolere

Fukt gir grobunn for mugg og sopp og kan skape et dårlig inneklima og helseplager som astma og allergi.

Hovedregelen for å unngå fukt er å sørge for at vegger er luft- og damptette på innsiden, godt isolerte mot varmetap og dampåpne utvendig.

Les mer

 

Hogst

Fem tips når du skal etterisolere trevegger utvendig:

 1. Bruk dampåpen isolasjon og dampåpen vindsperre på rull
 2. Sørg for å tette vindsperra godt
 3. Sett inn vinduer på nytt slik at du får plassert dem riktig og får god lufttetthet
 4. Sjekk om det er dampsperre i bygget og hva slags tilstand den er i.
 5. Hvis dampsperra er dårlig eller mangler, bør du få en bygningsfysiker til å vurdere veggen 
Les mer

 

Hogst

Etterisolering av mur- og betongvegger

Fordeler ved innvendig etterisolering:

 • Du berører ikke fasaden direkte, fasadematerial, utseende og arkitektonisk uttrykk beholdes.
 • Du trenger ikke plass på utsiden av bygget.
 • Innendørs er det som regel ikke fare for fukt i byggeprosessen, og du kan gjennomføre jobben raskt og rimelig.

Fordeler ved utvendig isolering:

 • Fasaden får materialer med kjente fukttekniske egenskaper, og du bryter alle kuldebroer.
 • Bygget kan brukes nesten som normalt mens du gjør jobben.
 • Eksisterende konstruksjon blir liggende på varm side av isolasjonen, og er beskyttet mot klimapåkjenninger.
Les mer

 

Hogst

Tre tips når du etterisolerer etasjeskiller på undersiden

 1. Sørg for at kjelleren har tilstrekkelig ventilasjon
 2. Bruk ubrennbar isolasjon
 3. Du bør ikke legge treverk direkte mot eksisterende betongkonstruksjon. Da kan det oppstå kondens der, og det kan gi skader. Hvis du bruker tilfarere av tre i isolasjonen, må du skille dem fra betongen med hard isolasjonsplate.
Les mer

 

Hogst

Ventilasjon er viktig for helse og inneklima

Hvis vinduene skiftes og boligen etterisoleres og tettes, forsvinner ofte ventiler og spalter eller luker. Da endres også den opprinnelige ventilasjonen. – Det er derfor viktig å ha ventilasjon i bakhodet når du går i gang med å planlegge oppgradering. 

Les mer