Hva gjør et produkt bærekraftig? Det er ikke noe enkelt svar på dette, men detter  er eksempler på aspekter som inngår i en vurdering; fornybare eller ikke-fornybare råstoffer, utslipp/energibruk i produksjon, påvirkning på inneklima, innhold av helse- og miljøfarlige stoff, transportavstand, mulighet for gjenbruk eller resirkulering, krav til vedlikehold.

Alle disse aspektene ligger i bakhodet på våre innkjøpere når de forhandler med våre leverandører. Og vi har heldigvis leverandører som er opptatt av de samme tingene som oss, nemlig å utvikle og selge de, på alle måter, beste produktene. 
For øvrig er det på sin plass å mine om at det å bygge miljøvennlig også handler om å velge de gode løsningene! For eksempel det å isolere godt for å redusere energiforbruk, kanskje legge et grønt tak for å øke levetiden på takpappen som ligger under (sammen med mange andre gevinster ved et grønt tak) eller rett og slett velge å bruke dyttestry fremfor fugeskum rundt vinduer og dører. 
 

Merkede produkter

Miljømerkede produkter

En enkel måte å være sikker på å velge et «miljøvennlig» produkt på er å velge et produkt som har et miljømerke.
Det finnes mange ulike miljømerker på markedet, men de «beste» er de vi kaller "3. parts verifiserte miljømerker". Det vil si at en uavhengig part har gjort en vurdering av, som oftest, flere ulike miljøaspekter ved produkter og kommet til at dette er et produkt med lav «klimabelastning». Eksempler på slike merker i Maxbo sitt sortiment er Svanemerket, EU Blomsten, PEFC og FSC.
De to siste er merker som garanterer at produktene kommer fra et bærekraftig skogbruk. 

 

Merkede produkter

Miljøfilter

For å hjelpe deg som kunde har vi laget flere ulike miljøfiltre som gjør det mulig å finne frem til de produktene som f.eks. er Svanemerket eller har dokumentasjon på at de er lavemitterende – som betyr at de blant annet er bra for inneklima. Mange er filtrene er direkte knyttet til krav i BREEAM (link til BREEAM side) prosjekter, derav de noe kryptiske navnene på enkelte filtre (eks. HEA 02/09).
Filtreringene er basert på egenskaper og dokumentasjon i NOBB, byggevareindustriens egen varedatabase. Vi påtar oss derfor ikke ansvar for eventuelle feil i innholdet i informasjon vi får fra NOBB. Filtrene er videre bygget opp på en slik måte at de skal gi samme resultat som tilsvarende sorteringsmuligheter i verktøyet CoBuilder Collaborate/ProductXchange. 

 

Filternavn

Forklaring

Svanemerket

Viser produkter som er Svanemerket (nordisk miljømerke) eller har EU-blomsten (europeisk miljømerke).

ECOproduct

Viser produkter som har en ECOproduct vurdering. ECOproduct er et verktøy som gjør vurdering av produkters miljøprestasjon og gir dem score på en skala som er grønn (best) - hvit - rød.

 

EPD

Viser produkter som har en Environmental Product Declaration (EPD), som er et dokument som beskriver miljøegenskapene til et produkt på en standardisert måte som gjør sammenlikning av produkter enklere.

 

PEFC/FSC

Viser produkter fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Maxbo er PEFC sertifisert, så for denne ordningen leveres varene (all trelast og trebaserte plater) med full sporbarhet.

 

HEA 02/09

Viser produkter som har dokumentasjon på at de avgir lite kjemikalier til inneluft og derfor er gode valg for et godt inneklima. Gjelder kun produktgrupper som er relevante for inneklimaet i et bygg. Disse produktene bidrar til poeng i miljøklassifiseringssystemet BREEAM. BREEAM er ett av de vanligste brukte miljøklassifiseringssystemene i verden.

 

A20 ok

Viser produkter som ikke inneholder stoffer på BREEAM sin A20 liste, som er en liste over de «verste» helse- og miljøfarlige stoffene som kan finnes i de vanligste produktgruppene i bygg & anlegg. BREEAM er ett av de vanligste brukte miljøklassifiseringssystemene i verden.

 

Nasjonalt filter

Viser kjemiske produkter som ikke inneholder stoffer som er definert som de stoffene i bygg & anlegg på myndighetens kjemikalielister (og av andre grunner) det er viktigst å fase ut (også kalt «Nasjonalt filter»).

 

Miljøledelse

Viser produkter fra leverandører som har et 3. parts verifisert miljøledelsesystem (ISO 14001, Miljøfyrtårn eller EMAS). Det betyr at bedriften har forpliktet seg til å jobbe systematisk med miljø.