Merkede produkter

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøprofil og vise samfunnsansvar. Vi jobber med å Miljøfyrtårnsertifisere alle våre enheter. Pr august 2022 er 49 av våre varehus og logistikkenheter sertifisert. De første ble sertifisert i 2012, så dette er ikke noe nytt for oss. 
Å være Miljøfyrtårnsertifisert er et verktøy som å gjør det enklere for oss å jobbe systematisk med bærekraft og fortelle omverdenen om det på en standardisert måte. Det betyr at vi jobber med alle de «påkrevde» temaene (energi, avfall, transport, innkjøp arbeidsmiljø og HMS), i tillegg til våre egne målsetninger definert i vår bærekraftstrategi og våre fokusområder. Hvert år utarbeides en klima- og miljørapport fra hvert at de sertifiserte varehusene, samt en for Hovedkontoret. Disse kan fås ved å kontakte oss.

Les mer om Miljøfyrtårn her
 

 

Merkede produkter

PEFC SERTIFISERING

PEFC er en internasjonal ordning for sertifisering av bærekraftig skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk, gjennom såkalte sporbarhets («chain of custody») sertifikater.
Alle våre egeneide varehus er sertifisert.
Maxbo har PEFC-sertifikatnr: NTI-PEFC-COC-613

Les mer om PEFC her