Plastløftet

Plastløftet

Vi har tatt Plastløftet

Plastløftet er et nettverk i regi av Grønt Punkt Norge, hvor medlemmene inspirerer og lærer av hverandre. Mål er å 1) øke bruk av resirkulert plast 2) unngå unødvendig bruk av plast og 3) designe for gjenvinning. 

Plastløftet skal bidra til at vi klarer EU sitt mål om at 50 % av all plast skal materialgjenvinnes innen 2025og 55 % innen 2030. For Maxbo innebærer dette at vi må se på plastbruk i vår egen organisasjon, samtidig som vi må nugde våre leverandører til å lage smartere emballasje med mindre plast.  

Her er noen eksempler på grep vi har gjort hos oss; 
•    Byttet ut en del av den jomfruelige plasten i trelastfolien med resirkulert plast
•    Byttet til en tynnere strekkfilm på vårt sentrallager, som gjør at vi bruker 25 % mindre plast
•    Pakker småvarer til byggeplass i fuktbestandig papp istedenfor plast
•    Nye bæreposer laget av resirkulert plast
•    Vi er deltakere i Project Lignum (link?) som skal utvikle flerbruksemballasje for trelast og elementer.

>Les mer om Plastløftet her