I vår bærekraftstrategi har vi definert fire fokusområder; utslipp, sirkulær økonomi, energieffektivitet og sosialt ansvar. Her kan du lese om hva det innebærer, for oss og for dere som våre kunder. 

 

Vår bærekraftstrategi er forankret i FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nr 17 handler om samarbeid. Det er en kjensgjerning at er vi flere som jobber sammen mot felles mål blir resultatet beder enn om alle sitter på sine egen tue og klekker ut gode ideer. Og for at vi skal nå de andre bærekraftsmålene til FN MÅ vi jobbe sammen på tvers av både bransjer og landegrenser. 

For Maxbo er våre viktigste samarbeidspartnere og støttespillere våre leverandører. Vi samarbeider kun med seriøse aktører, og oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til jobbe systematisk med bærekraft. Mange av våre leverandører er allerede langt fremme på dette området. Ingen nevnt, ingen glemt – men sjekk ut vårt miljøfilter som viser produkter som kommer fra leverandører som har et miljøledelseystem (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn) – så ser du at der er mange å velge mellom. 

Maxbo er også aktivt medlem i flere bransjefora knyttet til bærekraft, f.eks. Grønn Byggallianse (link) og Plastløftet (link til side) og vi deltar i forskjellige utviklingsprosjekter knyttet til miljø og bærekraft.

 

Utslipp

Utslipp

Ca 75 % av Maxbo sine utslipp av klimagasser er knyttet til transport av varer fra lager til kunder. Det er derfor det er ekstra viktig å iverksette tiltak knyttet til denne transporten. Det vi gjør er følgende;
-    Tar i bruk bedre planleggingsverktøy for å kunne kjør med fullere biler
-    Inngår avtaler med andre om det som kalles «3. parts logistikk» for å fylle opp bilene også på returen
-    Kjører biler med nyere teknologi som eks. Euro VI motorer 
-    Erstatter fossilt drivstoff med biodrivstoff (HVO 100) på noen biler og planlegger for elektrifisering av både kraner og biler
Ved å gjøre disse tiltakene har vi tro på at vi skal nå målsetning om å redusere utslippene våre med 35 % innen 2025 (sammenliknet med 2019).

 

Utslipp

Sirkulær økonomi

Begrepet sirkulær økonomi rommer mye! For vår det handler dette for eksempel om; 
-    Produktene vi selger skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige stoff
-    Vi tilbyr produkter som både inneholder resirkulerte råvarer og som kan resirkuleres eller materialgjenvinnes etter endt levetid
-    Vi tilbyr leieordninger som reduserer unødvendige kjøp
-    Vi reduserer avfallsmengdene
-    Vi reduserer vår plastbruk og bruker resirkulert plast der vi kan
Vi har derfor et stort utvalg av miljømerkede produkter (link) i vårt sortiment og mange av våre leverandører er miljøsertifisert som oss!
For å hjelpe deg å finne de mest bærekraftige produktene har vi laget «miljøfiltre» i våre nettbutikker. Les mer om dem her. 

 

Utslipp

Energieffektivitet

Vi må også feie for egen dør og sørge for å redusere energibruk i våreegne bygg der vi kan og benytte energikilder med lave utslipp der det er mulig. Vi har mange varehus med ulik utforming og alder, så energieffektivtitestiltakene varierer i stor grad. 

Vi hjelper også våre kunder å redusere energibruken på ulike måter gjennom salg av f.eks. «smarte» produkter, ulike isolasjonsprodukter og energieffektiv belysning. 

 

Utslipp

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar betyr for oss at vi har omsorg for og bryr oss om egne medarbeidere, våre kunder og samarbeidspartnere og deres verdikjeder samt våre fysiske omgivelser. Samfunnsansvar er et annet ord for dette.

HMS er viktig for Maxbo, og sikkerhet for både egne ansatte og for våre samarbeidspartnere har høy prioritet. Videre har vi etiske retningslinjer som omhandler temaer som menneske- og arbeidsrettigheter, korrupsjon og likestilling.