Heydi Baderomsstøp Normal 25kg Støp Tørrbetong

Hey'di Baderomsstøp er en sementbasert, plastforsterket tørrbetong som benyttes både inne og ute. Hey'di Baderomsstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.
Etterfølgende arbeider kan utføres dagen etter utlegging.

Legg i handlevogn

Mørtel Ildfast 4,5kg Heydi

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til knasefuger i ildsteder anbefales Hey'di Lim & Leire.
Legg i handlevogn

Mørtel Rapid Ex 5kg Heydi

Hey'di Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

Legg i handlevogn

Mursement Slemmestad 25kg

En spesialsement for mur- og pussarbeid innendørs og utvendig. Mursement gjør mørtelen smidig og lett bearbeidelig til mur og puss. Må ikke anvendes til støpearbeider.

Den består av minimum 60% Portland sementklinker, kalkstein og små mengder luftinnførende og konsistensforbedrende stoffer. Sementen males i sementmøller til meget høy finhet under strenge kvalitetskrav.

Slemmestad Mursement tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS 3120.

Legg i handlevogn

Strøsingel 2-6 MM Plastsekk 20 KG Inkl. Europall

20 kg's plastsekk, 800 kg pr pall Knust og siktet stein i gradering 2 til 6 mm.

 
Legg i handlevogn

Sement Standard FA 25kg

Sement for ordinære betongkonstruksjoner. Den inneholder flyveaske, og løser dermed problemene for de brukere som har et reaktivt betongtilslag. Ved å benytte Norcem Standardsement FA vil man dermed oppnå større fleksibilitet ved valg av tilslagsleverandør.

Sementen tilfredsstiller kravene i henhold til: NS 3086: 1995 - Portland flyveaskesement CEM II A-V-42,5 R. Kromatinnholdet i Norcem's sementer er i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

Legg i handlevogn

Støpemørtel Bad 25kg Weber

Støpemasse for tradisjonelt utførte våtromsgulv med eller uten varmekabler. Kan belegges med membran etter kort tid.
Legg i handlevogn

Mørtel Rapid Ex 15kg Sekk Heydi Ekspanderende Mørtel

Hey'di Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m.
Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

Legg i handlevogn

Mørtel Lim&Leire 4,5kg Heydi

Hey'di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m.
Legg i handlevogn

Murmørtel M5 25kg Weber

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.

Den er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Legg i handlevogn

Mørtel Rapid 1,2kg Heydi

Hey’di Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Hey'di Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.
Legg i handlevogn

Tørrbetong B20 25kg

Tørrmørtel som kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Kan også benyttes til muring av naturstein, setting av kantstein, utstøping av U-blokk og såleblokk. B20 er basert på sement og natursand.

Benyttes B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.

  • Frostsikker
  • Moderat fasthet

2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse (støp og murmørtelkonsistens)
1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse

Forbruk til Såleblokk (30 cm ISO): Ca. 15 kg/meter
Forbruk til U-blokk (30 cm ISO): 43 kg/meter

Legg i handlevogn

Understøp 25kg Weber

En ekspanderende mørtel med kornstørrelse 2 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5-1% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.

  • Ekspanderende
  • God flyt
  • Tykkelse 15 - 150 mm
  • Kan pumpes
Legg i handlevogn

Kalkmørtel Hydraul W.Cal 148 25KG

Hydraulisk kalkmørtel til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede eller murte underlag. Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL.

 
Legg i handlevogn

Strøsingel 4+mm tørr 20kg

Tørket sand i sekker produsert hos Svelviksand AS avd. Hønefoss

Legg i handlevogn

Kalkmørtel hydraulisk fin Weber.cal 152 25kg

Sluttpuss på Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. NHL.

 
Legg i handlevogn

Understøp Fin EXM711 Antifrost 25kg

Ekspanderende mørtel til festing av bolter i temperatur fra +5 til -15 grader C.
Legg i handlevogn

Tørrbetong B30 25kg

Betong som er godt egnet når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Kan benyttes til påstøp. Til innvendig og utvendig bruk. Frostsikker. Høy fasthet.
Legg i handlevogn