Visning

Heydi baderomsstøp normal 25kg støp tørrbetong

Heydi Baderomsstøp er en sementbasert, plastforsterket tørrbetong som benyttes både inne og ute.

 • Hey'di Baderomsstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.
 • Etterfølgende arbeider kan utføres dagen etter utlegging.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Weber kc35/65 mur pussmørtel 25kg

Mørtel til mur- og pussarbeider innvendig og utvendig.

 • Til grovpuss (utstokning), sluttpuss eller slemming på underlag av f eks betong, tegl, Leca (innvendig) eller tidligere pussede overflater.
 • Høyere fasthet enn KC 50/50.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Weber b30 tørrbetong 25kg s plastsekk fra fabrikk ski

Spesielt godt egnet innvendig og utvendig når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20.

Benyttes til påstøp.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn
Tørrbetong b20

Weber b20 tørrbetong 25kg s plastsekk fra fabrikk ski

Til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig.

 • Benyttes til utstøping av U-blokk og såleblokk.
 • Benyttes Weber B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen.
 • Kan også benyttes til muring av naturstein.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Fugesand tørr 0,0 - 1,0 mm 25 kg's plastsekk pall a 1000 kg

Sponesand 0-1 mm fugesand brukes til fuging av heller og belegningsstein.

 • Fordelen med tørket fingradert fugesand er at den renner lett ned i fugene.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Byggsement 25kg

Portlandsement med ordinær fasthetsutvikling til bruk til de vanligste betongarbeidene.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Hobbystøp Heydi hobbit 10kg betonggrå

Hey’di Hobb’it! er en hurtigbindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Ferdige produkter kan benyttes både inne og ute. Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekordetaljer.

 • Farge: Betonggrå.
 • Laveste anvendelsestemperatur er +6 ºC.

 
Forarbeid - Underlag
Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet  ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmaterialer i forskalingen. For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l. 
Utblanding

Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum: 1 del vann til 5 deler pulver. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse. 


Bruksmåte

Hey’di Hobb’it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter. Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Ved støping i former av plast eller gummi kreves ingen etterbehandling. Unngå støpearbeid i sterk sol. 
Etterbehandling

Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca. 1 døgn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot søl, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey’di Top impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse.

 • Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
 • Avforskaling eller avforming kan skje etter 1 døgn.
 • 2,1 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.
 • 10 kilo Hey’di Hobb’it! gir ca. 4,5 liter masse.
 • Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen
 • 2 år fra produksjonsdato. 


Tekniske data

 • Farge: Betonggrå
 • Vanntilsetning: 1,4 l/10kg
 • Materialforbruk: 2,1 kg/l
 • Største kornstørrelse: 3 mm
 • Brukstid: 30 min
 • Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa
 • Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 7 MPa
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Strøsingel 2 - 6 mm plastsekk 20kg 20 kg plast sekk inkl. europall

20 kg's plastsekk, 960 kg pr pall Knust og siktet stein i gradering 2 til 6 mm.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mursement 25kg

En spesialsement for mur- og pussarbeid innendørs og utvendig.

 • Mursement gjør mørtelen smidig og lett bearbeidelig til mur og puss.
 • Må ikke anvendes til støpearbeider.
 • Den består av minimum 60% Portland sementklinker, kalkstein og små mengder luftinnførende og konsistensforbedrende stoffer.
 • Sementen males i sementmøller til meget høy finhet under strenge kvalitetskrav.
 • Slemmestad Mursement tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS 3120.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mørtel rapid ex 5kg Heydi

Heydi Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mørtel ildfast 4,5kg Heydi

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til knasefuger i ildsteder anbefales Hey'di Lim & Leire.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Sement Standard FA 25kg

Sement for ordinære betongkonstruksjoner. Den inneholder flyveaske, og løser dermed problemene for de brukere som har et reaktivt betongtilslag. Ved å benytte Norcem Standardsement FA vil man dermed oppnå større fleksibilitet ved valg av tilslagsleverandør.

Sementen tilfredsstiller kravene i henhold til: NS 3086: 1995 - Portland flyveaskesement CEM II A-V-42,5 R. Kromatinnholdet i Norcem's sementer er i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Weber støpemørtel bad 25kg papirsekk fra fabrikk trondheim

Støpemasse for tradisjonelt utførte våtromsgulv med eller uten varmekabler. Kan belegges med membran etter kort tid.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mørtel rapid ex 15kg sekk Heydi ekspanderende mørtel

Heydi Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mørtel lim&leire 4,5kg Heydi

Hey'di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Murmørtel M5 25kg Weber

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.

Den er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Strøsingel 4+mm tørr 20kg

Tørket sand i sekker produsert hos Svelviksand AS avd. Hønefoss

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Kalkmørtel Hydraul W.Cal 148 25KG

Hydraulisk kalkmørtel til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede eller murte underlag. Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL.

 
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Understøp 25kg Weber

En ekspanderende mørtel med kornstørrelse 2 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5-1% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.

 • Ekspanderende
 • God flyt
 • Tykkelse 15 - 150 mm
 • Kan pumpes
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn
Tørrbetong b20

Weber b20 tørrbetong 25kg papirsekk

Tørrmørtel som kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Kan også benyttes til muring av naturstein, setting av kantstein, utstøping av U-blokk og såleblokk. B20 er basert på sement og natursand.

Benyttes B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.    

 • Frostsikker    
 • Moderat fasthet

2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse (støp og murmørtelkonsistens)
1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse

Forbruk til Såleblokk (30 cm ISO): Ca. 15 kg/meter
Forbruk til U-blokk (30 cm ISO): 43 kg/meter

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mørtel rapid 1,2kg Heydi

Heydi Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Heydi Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Mørtel småmuring 5kg Heydi

Hey'di Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne. Hey'di Småmuring er smidig og lett å bruke. Laveste anvendelsestemperatur +5ºC. Hey'di Småmuring 5 kg er en hurtigmørtel for mindre mur-, puss og reparasjonsarbeider.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Sprengsement trollkraft 2,5kg Heydi

Hey'di Trollkraft 2,5 kg er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 9000 tonn/m² som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Hey'di Trollkraft  utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk.

Trollkraft kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Tørrbetong B30 25kg

Betong som er godt egnet når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Kan benyttes til påstøp. Til innvendig og utvendig bruk. Frostsikker. Høy fasthet.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Understøp fin exm711 antifrost 25kg

Ekspanderende mørtel til festing av bolter i temperatur fra +5 til -15 grader C.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Kalkmørtel hydraulisk fin Weber.cal 152 25kg

Sluttpuss på Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. NHL.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Støpesand 0/8 mm rå 500 kg

Sand/singel i sekk/bigbags som ikke er tørket.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Heydi ekspanderende mørtel 25kg boltemørtel og understøp

Heydi Expand er ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell. Heydi Expand ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås, uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Heydi Expand leveres også i en frostfri variant som kan brukes helt ned til -25 grader.

Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Heydi fiber 25kg

Hey'di Fiber er laget av spesialsementer, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som steinull, polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Hey'di Fiber kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn

Heydi trollkraft 10kg sprengsement

Hey'di Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 8000 tonn/m² - som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong.
Logg inn for å se pris og handle
Se kampanjepris
Legg i handlevogn