Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Løvenskiold Handel har fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi skal ivareta miljø og arbeidstakeres rettigheter i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i våre innkjøpsavtaler med leverandører og i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele leverandørkjeden.

Det er viktig for Løvenskiold Handel at kundene kan føle seg trygge på at produktene de kjøper av oss er fremstilt av leverandører som etterlever retningslinjene fra OECD om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og samarbeider med disse for å bidra til bærekraftige leverandørkjeder.

Velkommen til å ta kontakt med oss om dette ved å sende en e-post til apenhet@lovenskiold.no. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest innen tre uker.

> Les mer om vår redegjørelse under åpenhetsloven