Miljø

I Maxbo jobber vi for å gjøre hverdagen enklere for alle som bygger. Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan vi oppnår denne enkelheten. Det må gjøres på en måte som er både lønnsom og bærekraftig. Vi er vårt miljø- og samfunnsansvar bevisst, og jobber aktivt med å implementere bærekraft i hele vår virksomhet.

Alle våre Maxbo Proff sentre er Miljøfyrtårn sertifiserte. Det betyr at det jobbes systematisk med å redusere energibruk, produsere mindre avfall, arbeidsmiljø, transport etc. Videre er alle våre egeneide varehus PEFC sertifisert. PEFC er en internasjonal ordning for sertifisering av bærekraftig skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk, gjennom såkalte sporbarhets («chain of custody») sertifikater.

Maxbo er også medlem av Grønn Byggallianse.

Vårt mål er at Maxbo skal bli din foretrukne partner, uansett om ditt prosjekt er stort eller lite, om det har uttalte miljøkrav eller ikke. Vi har kompetansen til å hjelpe deg å tolke dine kunders krav til materialer, dokumentasjon, levering etc.

 
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøprofil og vise samfunnsansvar. Alle våre MAXBO Proff sentre er sertifisert. Hvert år utarbeides en klima- og miljørapport fra hvert at de sertifiserte Proff senterne. Disse kan fås ved å kontakte oss.

Se nettside
 
PEFC

PEFC

Internasjonalt skogsertifiseringssystem for å sikre bærekraftig skogbruk. Alle våre egeneide varehus er sertifisert.
Maxbo har PEFC-sertifikatnr: NTI 613

Se nettside
 

 

Vi hjelper deg med å velge riktig produkt

Vi jobber sammen med våre leverandører og våre kunder for å tilby de beste, også ut fra et miljøperspektiv, produktene. Målet vårt er at det skal være enkelt å finne og velge de miljøvennlige alternativene. Vi legger ned mye ressurser i å lage verktøy som skal gjøre det enklere og mer effektivt å bygge, slik at vi på den måten bygger rett med en gang med minst mulig CO2-fotavtrykk. Vi heier på de som BREEAM sertifiserer sine prosjekter, og kan hjelpe til slik at de riktige materialene blir kjøpt inn til disse prosjektene.

Kompetanse

Vi kan hjelpe deg med å

 • Velge produkter og materialer med gode miljøegenskaper
 • Velge produkter og materialer som bidrar til poeng i BREEAM prosjekter
 • Tolke EPD’er og annen miljødokumentasjon
 • Miljøvurdere materialenes livsløp
 • Dokumentere transport og levere transportregnskap

 

Vi hjelper deg med dokumentasjonen du trenger

Det er lovpålagt å levere fdv-dokumentasjon på mange byggevarer. Videre er det for en del varegrupper lovpålagt å være CE merket og ha en ytelseserklæring. Dette er noe av den relevante miljødokumentasjon som finnes på varer i vårt sortiment;

Dokumentasjon
 • Miljømerker (Svanemerke/ EU-blomst, Blaue Angel)
 • Inneklimasertifikater (M1, EC1/EC1+,E1 )
 • EPD
 • SINTEF Teknisk Godkjenning
 • Emisjonstester
 • Egenerklæringer for inneklimaprodukter som omfattes av BREEAM krav
 • Egenerklæring for produkter på A20-listen
 • PEFC logo finnes på faktura, men sertifikater kan sendes på forespørsel

Når du handler varer hos oss sendes tilhørende produktdokumentasjon automatisk til et av de to verktøyene «Byggdok» eller «ProductXchange», avhengig av størrelsen på prosjektet og hva oppdragsgiveren i det aktuelle prosjektet krever. På den måten er det lett å holde oversikt over materialene som er brukt på prosjektet, samt at du får tilgang til digitalt stoffkartotek på prosjektet ditt.

 

Har du et BREEAM prosjekt?

Breeam

BREEAM er verdens mest brukte miljøklassifiseringsverktøy for bygninger, og finnes for flere ulike kategorier av bygg, inkludert boliger (nytt fra 2016). I 2012 kom det en norsk versjon av verktøyet; BREEAM-NOR - og Maxbo har levert byggevarer til mange av prosjektene som er sertifisert siden da.


Våre Maxbo PROFF sentre er Miljøfyrtårnsertifisert og alle våre egeneide varehus er PEFC sertifiserte – begge deler etterspørres av de fleste BREEAM prosjekter fordi det bidrar til poeng i ulike BREEAM emner.

Vi kjenner godt til de kravene som er relevante for byggevarer – hvor de viktigste er;

 • A20-listen – innhold av uønskede kjemiske stoff i byggevarer
 • Mat 01 – bærekraftige materialvalg
 • Mat 05/03 - ansvarlig innkjøp av materialer
 • Hea 02/09 – inneluftkvalitet
 • Man 03 – ansvarlig byggepraksis

Når du handler varer hos oss sendes tilhørende produktdokumentasjon automatisk til «ProductXchange», som er det verktøyet de fleste BREEAM prosjekter krever at skal brukes til å holde oversikt over materialene som er brukt på prosjektet.

 

Bilde av Mette Hjulmand ErbsHar du spørsmål?

Ta kontakt med vår bærekraftsjef Mette Hjulmand Erbs, så hjelper hun deg med det du trenger! Mette har jobbet med bærekraft i byggebransjen i mange år og har erfaring med både operativt miljøarbeid i prosjekt og sentrale oppgaver som miljøledelse, strategi og rapportering. Mette har godt kjennskap til BREEAM og har jobbet som BREEAM AP i flere prosjekter.

 

Send meg en e-post