Sammen gjenvinner vi EPS-kapp 

Maxbo vil bidra aktivt til at EPS-kapp fra byggeplasser kan bli resirkulert istedenfor å bli avfall. Målet er også å redusere antall transporter på veiene, og bidra til en mer sirkulær økonomi.
 

Foto: Even Baardseth


Vårt mål er at EPS-kapp fra byggeplassene til våre kunder skal transporteres til våre lagre, hvor EPS-en komprimeres og blir til kompakte klosser. Vår samarbeidspartner Vartdal Plast vil hente klossene samtidig som de leverer EPS eller andre byggevarer i området. Med dette samarbeidet blir vi kvitt et overskuddsprodukt fra byggeplass, antall transporter inn på byggeplass reduseres og vi bidrar samtidig med råstoff inn i den sirkulære økonomien. 

EPS består av 98 prosent luft. Derfor er det hensiktsmessig å komprimere EPSen før den fraktes de lengste avstandene. I stedet for å kjøre tom bil tilbake etter å ha levert varer til din byggeplass, ønsker vi derfor å ta med EPS-kapp tilbake til vårt lager. Å kjøre tomme biler er ikke god økonomi, hverken med tanke på miljøet eller lønnsomhet.
 

Merkede produkter

Vartdal Plast

Vartdal Plast startet et eget gjenvinningsanlegg på Liadal i Ørsta kommune i 2020. Der tar de imot ukomprimert EPS som de kverner, komprimerer og palleterer, klart for transport. Den komprimerte EPS-en, blant annet fra Maxbo, får etter hvert nytt liv.  

Foto: Even Baardseth

 

Frem til Maxbos komprimeringsløsning er på plass, vil Vartdal Plast hente EPS-kappet på byggeplass eller på Maxbos lagre, og transportere og komprimere dette i komprimeringsanlegget på Liadal. Den komprimerte EPS-en blir håndtert videre i verdikjeden og gjort om til Polystyren-granulat på godkjente gjenvinningsanlegg. Disse granulatene blir videre brukt som råstoff i nye plastprodukt eller isolasjonsplater. 

- Ta kontakt med din proffselger dersom du ønsker å være med på denne ordningen! 

 

Merkede produkter

Fakta om materialgjenvinning av EPS 

•    EPS består av 98 prosent luft og 2 prosent plast 

•    EPS som komprimeres tar 20 ganger mindre plass enn ukomprimert EPS 

•    EPS er veldig enkelt å gjenvinne 

•    EPS er etterspurt som råvare til nye plastprodukter 

•    EPS kan gjenbrukes mange ganger