Endedeksel A6 50mm Wavin

Endedeksel A6 50mm Wavin

Legg i handlevogn

Drensrør A25m 83mm Wavin

Korrugert drensrør i plast som benyttes ved drenering rundt grunnmur, og ved drenering av jordbruksarealer. Rørsystemet har et komplett utvalg av koblingsdeler, og er dessuten godkjent i henhold til NS 3065.

Legg i handlevogn

Avløpsrør PVC SN8 110mm Wavin

Avløpsrør PVC SN8 110mm Wavin
Legg i handlevogn

Rør Uslisset 83/100 25m Wavin

Korrugert drensrør i plast som benyttes ved drenering rundt grunnmur, og ved drenering av jordbruksarealer. Rørsystemet har et komplett utvalg av koblingsdeler, og er dessuten godkjent i henhold til NS 3065.

Legg i handlevogn

Splittgren 90gr 50/83/104 Mm A2 Wavin

Splittgrenrør 90 grader til drensrør. 

Legg i handlevogn

Drensrør a25m 50mm Wavin

Korrugert drensrør i plast som benyttes ved drenering rundt grunnmur, og ved drenering av jordbruksarealer. Rørsystemet har et komplett utvalg av koblingsdeler, og er dessuten godkjent i henhold til NS 3065.

Legg i handlevogn

Bend B3 83mm Wavin

Bend til korrugerte drensrør. 83mm 90grader

Legg i handlevogn

Grenrør B1 83mm Wavin

Grenrør til korrugerte drensrør. 83mm. 60grader.

Legg i handlevogn

Rør Uslisset 50/60 25m Wavin

Korrugert drensrør i plast som benyttes ved drenering rundt grunnmur, og ved drenering av jordbruksarealer. Rørsystemet har et komplett utvalg av koblingsdeler, og er dessuten godkjent i henhold til NS 3065.

Legg i handlevogn

Drensrør A50M 83mm Wavin

WAVIN  korrugerte drensrør i plast benyttes ved drenering rundt grunnmur, og ved drenering av jordbruksarealer. Rørsystemet har et komplett utvalg av koblingsdeler, og er dessuten godkjent i henhold til NS 3065.
Legg i handlevogn

Skjøtemuffe B5 83mm Wavin

Skjøtemuffe til korrugerte drensrør. 83mm/100mm.

Legg i handlevogn

Endedeksel B4 83mm Wavin

Endelokk til korrugerte drensrør. 83mm. Hindrer at noe kommer inn i rørenden.

Legg i handlevogn

Drensrør Uslisset 83/100 50M Wavin

WAVIN  korrugerte drensrør i plast benyttes ved drenering rundt grunnmur, og ved drenering av jordbruksarealer. Rørsystemet har et komplett utvalg av koblingsdeler, og er dessuten godkjent i henhold til NS 3065.
Legg i handlevogn

Grenrør A1 50mm Wavin

Grenrør A1 50mm Wavin

Legg i handlevogn

Skjøtemuffe A5 50mm Wavin

Skjøtemuffe A5 50mm Wavin

Legg i handlevogn

Bend 45gr PP GL 110mm Wavin Rødbrun

WAVIN PP og PVC avløpsrør er beregnet for transport av avløpsvann i selvfallsledning. Rørene egner seg meget godt for kommunale avløpsnett, både som hovedledning og som stikkledning. Rørsystemet sørger for at avløpsvannet blir transportert sikkert frem til renseanlegg eller resipient, og da holdes også miljøet rent.

Legg i handlevogn

Bend 90gr PP GL 110mm Wavin Rødbrun

WAVIN PP og PVC avløpsrør er beregnet for transport av avløpsvann i selvfallsledning. Rørene egner seg meget godt for kommunale avløpsnett, både som hovedledning og som stikkledning. Rørsystemet sørger for at avløpsvannet blir transportert sikkert frem til renseanlegg eller resipient, og da holdes også miljøet rent.

Legg i handlevogn

Grenrør 45gr PP 110mm Wavin Rødbrun

WAVIN PP og PVC avløpsrør er beregnet for transport av avløpsvann i selvfallsledning. Rørene egner seg meget godt for kommunale avløpsnett, både som hovedledning og som stikkledning. Rørsystemet sørger for at avløpsvannet blir transportert sikkert frem til renseanlegg eller resipient, og da holdes også miljøet rent.

Legg i handlevogn