Informasjon om ekstraordinære prisendringer sommer 2020

 

Maxbo Proff ønsker med dette å varsle om enkelte ekstraordinære prisendringer med virkning fra 01. juli og 1. august
Prisøkningen er en direkte konsekvens av den betydelige svekkelsen av Norsk valuta, som direkte påvirker innkjøpspriser på både ferdigvarer og råstoff for leverandørene.

Det er importerte varer som i størst grad påvirkes av dette, men også varer som produseres i Norge basert på importerte råvarer kan til en viss grad bli påvirket.

Det har vært lagt ned mye arbeid å avkorte økninger og endre tidspunkt for å holde faktisk gjennomførte endringer til et absolutt minimum.
Varer fra noen mindre leverandører blir likevel berørt av prisendringene i løpet av sommeren og vi vil med dette informere om at det vil bli enkelte justeringer av våre priser gjennom sommeren.
 
Størrelse på disse prisøkningene ser foreløpig ikke ut til å være stort, men vil i stor grad avhenge av valutautviklingen den kommende måneden.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale Proff-selger.


Med vennlig hilsen
Maxbo Proff