Varsel om ekstraordinær prisendring 1. mai 2020

Maxbo Proff ønsker med dette å presisere tidligere utsendt varsel om ekstraordinær prisendring med virkning fra 1. mai 2020. Endringene kommer i tillegg til tidligere varslet endring fra 01. april 2020. Prisøkningen er en direkte konsekvens av den betydelige svekkelsen av Norsk valuta, som direkte påvirker innkjøpspriser på både ferdigvarer og råstoff for leverandørene.

Det er importerte varer som i størst grad påvirkes av dette, men også varer som produseres i Norge basert på importerte råvarer kan til en viss grad bli påvirket.
Utviklingen i valutasituasjonen gjennom måneden vil påvirke hvilke endringer vi faktisk ender opp med, og vi håper at de faktiske økningene blir lavere på mange områder enn varslene fra leverandørene tilsier.
 

Så lang har vi mottatt varsler på følgende områder:

Leverandør

Varegruppe

Varsel

Combiwood

Alle produkter (Interiørtre: Panel og listverk)

10%

Byggma - Uldal

Vinduer i tre

Inntil 10%

Byggma - Uldal

Vinduer i PVC

Inntil 20%

Hardstuff

Terrassebord (kompositt)

Inntil 3%

Moelven

Kerto og Bøkebjelke

17%

Fritzøe Engros

Trebaserte plater

Mer enn 10%

Litex

Membransystemer (Litex)

8-15%

Plannja og BMI

Takprodukter (Takpl. og bitumbaserte prod.)

Varsler økning

Jeld Wen

Dører (enkelte leverandører)

11 %

HeyDi

Lim og fug

Gj. Snitt 5,5%

 

 

 

 

 

 

 

 


Allerede varslede prisendringer fra 1. april
Endringene fordeler seg slik på de viktigste produktgruppene:

Varegruppe

Varsel

Interiørtre (Listverk og utforinger og innvendig panel)

3-5%

Byggtre og impregnerte produkter

2-4%

Limtre

1-3%

Byggevare

Inntil 12%**

Bygningsisolasjon

Inntil 4%

Mørtel, støp og sement, sekkeprodukt

3,5-5,2%

Blokker og pipe, lettklinker

2,5-3,8%

Jernvare og maskiner

Inntil 6%

Plateprodukter (trebaserte)

Inntil 5%

Gipsplater og tilbehør

2-3%

Festemateriell

Inntil 4%

Maling og tilbehør

Inntil 6%

Takprodukter

3-6%

Våtromsprodukter

Inntil 8%

Membransystemer

1-8%

Dør og vindu

Inntil 9%

Lim og fug

Inntil 4%

Kjøkken

Inntil 3%

Gulv

Inntil 10%

Varme (ovn og pipe)

Inntil 7%

Frakt/Transport

Inntil 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Avvik vil kunne forekomme på enkeltprodukter. 
Generelle justeringer på enkeltprodukter og korrigering av feil priser kan forekomme. Mindre justeringer i rabattsystemet kan også forekomme.

** Økningen er størst på Bitumbaserte produkter (F.eks grunnmursplate), 

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale Proff-selger.