Prisinformasjon

 

MAXBO Proff ønsker med dette å varsle om endrede priser for våre varer og tjenester fra 1. oktober 2019.
Prisøkningen kommer i hovedsak som følge av økte råvarekostnader, økte strømkostnader, økte lønnskostnader, generell prisøkning, inflasjon, økte transportkostnader og valutautvikling.

Endringene fordeler seg slik på de viktigste produktgruppene:

Listverk og utforinger 3-7,5%
Innvendig panel Inntil 7,5%
Utvendig kledning Inntil 5%
Terrassebord Inntil 7%
Limtre 1-3%
Byggevare Inntil 3,5%
Jernvare Inntil 6%
Plateprodukter Inntil 5%
Gipsplater og tilbehør 2-3%
Festemateriell Inntil 2%
Garderobe Inntil 3%
Stål og tynnplateprofiler Mindre korrigering
Maling Inntil 4%
Takprodukter Inntil 3%
Våtromsprodukter Inntil 1%
Membransystemer 4-6%
Dør og vindu Inntil 3,5%
Lim og fug Inntil 7%
Gulv Kun små korrigeringer
Frakt/Transport Inntil 10%

Avvik og korrigeringer vil kunne forekomme på enkeltprodukter på overnevnte produktgrupper.
Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale Proff-selger