Bygg smartere

Det er mange grunner til å velge byggesystemer og ferdige konstruksjonsløsninger. De åpenbare grunnene er å kunne bygge raskere og mer effektivt. Men byggesystemer gir også et konkurransefortrinn med hensyn til forutsigbarhet på kostnadssiden. Du vil også kunne bemanne byggeplassen mer lønnsomt, da oppføring av ferdige elementer krever en annen kompetanse enn å plassbygge fra grunnen av. Byggesystemer består i hovedsak av precut, takstoler, bærende elementer og innfyllingselementer. 

 

Hogst

Fordeler byggesystemer gir deg:

  • Forkortet byggetid
  • Økt produksjonskapasitet
  • Større kostnadsoversikt og konkurranseevn
  • En mer miljøvennlig byggeprosess

Og det finnes mange flere... ta kontakt med oss!

 

Se våre elementer bli til hytter i Hemsedal

Da det flotte området i Totteskogen i Hemsedal skulle utvikles falt valget på elementhytter. Arkitekten fikk i oppgave å tegne 5 ulike modeller for å utnytte arealet optimalt og sikre gode forhold og utsikt til natur og skibakker for de nye hytteeierne.

 


Tjenesten som vil gjøre arbeidstiden din mer effektiv

 

Hogst

Med precut kommer du raskt og tørt videre

Velger du precut kan den innvendige jobben starte så fort bygningen er under tak. På den måten sparer du både arbeidstimer og kostnader. Med ferdig kappet bindingsverk, limtre og ståldragere går de aller fleste byggeprosesser vesentlig raskere. I tillegg til å redusere kapping, rydding og avfallshåndtering på byggeplassen - unngår du fuktskader, krymp og sopp. Når vi leverer precut prosjekteres og kalkuleres alt trevirke ned til minste detalj. Ferdig kappet trevirke betyr lavere innkjøps- og transportkostnader og en mer miljøvennlig produksjon. 

Kontakt våre spesialister på precut. Vi hjelper deg videre i prosessen. 

 

Hogst

Ferdigproduserte takstoler 

Hos Maxbo Proff har vi lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder konstruksjon og produksjon av takstoler. Vi hjelper deg med rask, sikker og forutsigbar levering uansett taktype og leveringssted. Våre takstoler produseres etter nøyaktige beregninger og følger selvfølgelig kravene i byggeforskriftene. Spesialtilpassede takstoler er en klar besparelse med tanke på arbeidstimer, og i tillegg får sluttbruker optimal romfølelse.

Kontakt oss for tilbud og utfyllende informasjon om muligheter og levering.  

 

Element

Smartere byggeplass med elementer

Kortere byggetid, lavere kostnader og høyere kvalitet. Maxbo Proff leverer elementer som gir deg en effektiv byggeplass og en enklere hverdag. Særlig gjelder dette på små tomter med begrenset plass for lagring og avfallshåndtering. Du velger selv hvor detaljert ditt element skal være, men vi kan tilby bærende innervegger, brannvegger og isolerte yttervegger med ferdigmonterte vinduer med utvendig belistning og kledning, med ønsket  overflatebehandling. Trenger du ferdig bjelkelag eller takelementer har vi også dette. Vi tar selvsagt også på oss ansvaret for prosjekteringen av det vi leverer. 

Som proffkunde i Maxbo nyter du godt av vårt moderne produksjonsapparat. Vi benytter oss av norske og betrodde samarbeidspartnere, og er alltid i løpende dialog både før, under og etter produksjonen. For utfyllende informasjon og prisoverslag kontakt oss her. Sammen kommer vi garantert frem til den beste løsningen for deg! 

 

Element

Innfyllingselementer - når du skal bygge stort

Til større bygg som leilighetsbygg, offentlige bygg og næringsbygg vil innfyllingselementer ofte være den klart mest effektive byggemetoden. Vi kan levere elementer med ferdig kledde klimavegger, balkonger, svalganger, trapperom og terrasser. Elementene kan felles rett inn i bærekonstruksjoner av tre, stål eller betong, eller festes på konstruksjonen fra utsiden. Ved bruk av innfyllingselementer reduseres trafikk på byggeplassen, avfall og bruk av stillaser. Dette gir store fordeler med tanke på miljøaspekt og HMS.

For mer informasjon, ta kontakt her. 

 

Hvorfor bruke byggesystemer

Nøyaktig prosjektering  

Alle våre byggesystemer er prosjektert og produsert etter helt nøyaktige mål og dimensjoner. Med byggesystemer reduseres derfor plassbygging til et minimum. På den måten kan du bemanne din byggeplass på en rasjonell måte og samtidig få en kortere byggetid. 

Rask montering 

Du vil alltid oppleve en rask og smartere arbeidsdag ved bruk av byggesystemer. Systemene bidrar til en effektiv og lønnsom byggeplass, noe som alltid vil gjenspeile ditt totale kostnadsbilde og konkurransekraft i ditt marked. Dette oppleves som fordelaktig særlig for små firmaer som kan påta seg større prosjekter uten å endre bemanningen. 

Avfallsreduksjon 

Ved bruk av byggesystemer opplever du minimalt med kapp og svinn på byggeplassen. Når våre elementer produseres under kontrollerte forhold på fabrikk, blir kapp resirkulert til andre produkter eller benyttet til oppvarming og miljøbelastningen for ditt bygg betraktelig redusert. 

HMS 

Andelen tungtrafikk og bevegelse på byggeplassen reduseres kraftig ved bruk av ferdige byggesystemer. Det gjør også bruk av stillaser. I tillegg foregår færre arbeidstimer utendørs, noe som statistisk sett påvirker HMS på en positiv måte. 

 

 

Dokumentasjon og bærekraft

TEK17 og tilgang på dokumentasjon 

Alle våre byggesystemer ivaretar de kravene som er gitt i byggtekniske forskrifter. Særlig bærekraft og energiforbruk for ferdigstilt bygg vil alltid være viktige argumenter for oppdragsgiver og sluttbruker.  

Kvalitetskontroll, rutiner og sjekklister er en viktig del av hverdagen og vi gir deg som kunde innsyn i alle prosesser der dette er ønskelig. 

Bærekraftig produksjon og sluttprodukt 

Tre som materiale er ansett å være et bærekraftig valg. Tre, både som levende trær i skogen og som byggemateriale, bidrar til lagring av CO2. Vi benytter råvarer fra sertifiserte verdikjeder. Det betyr at tømmeret kommer fra bærekraftig drevet skog. Bruk av byggesystemer kan bidra til at det bygges inn mindre støv i konstruksjonen enn ved tradisjonell bygging, fordi byggetiden forkortes. Dette kan påvirke luftkvalitet i det fremtidige bygget positivt. 

Plastløftet       

Maxbo har avgitt et «Plastløfte». Det vil si at vi har forpliktet oss til å jobbe med å redusere bruken av plast, benytte mer resirkulert plast og tilrettelegge for økt gjenvinning av emballasje. Foreløpig har vi klart å redusere mengde plast vi benytter på våre lagre ved å redusere tykkelsen på plastfilmen vi bruker til innpakking. Vi har gått over til å bruke resirkulert plast i vår trelastfolie, som også benyttes til innpakking av varer ut til våre kunder. Vi tester ut emballasje som kan gjenbrukes på våre elementleveranser. 

Les mer om vårt Plastløfte her

 

 

 

Kortreist - Produsert i Norge

Vårt mål er å sikre deg den beste tilgangen på norskproduserte byggesystemer. Derfor gikk vi inn på eiersiden hos våre to viktigste samarbeidspartnere.  

Norsk Modul 

Norsk Modul AS er en elementprodusent som Maxbo Proff inngikk et samarbeid med i 2019, og hvor vi nå er inne på eiersiden. Norsk Modul prefabrikkerer nærmest alt av spesialtilpassede elementer i tre på en moderne og kostnadseffektiv måte. Norsk Modul kombinerer norske håndverkstradisjoner om topp moderne teknologi og fabrikken holder til i Stathelle utenfor Porsgrunn. Det er i tillegg planlagt en ny fabrikk i Østre Viken som vil øke vår leveransedyktighet ytterligere. 

I3 Elementer 

I3 Elementer er på linje med Norsk Modul en av Maxbo Proffs nære samarbeidspartnere på elementproduksjon. Fabrikken ligger i Valdres og har lang erfaring med moderne og skreddersydd elementproduksjon til både fritidsboliger, boliger og større bygg. Vi har også her gått inn på eiersiden. 

Fagkompetanse sentralt i Maxbo Proff 

I Maxbo Proff finner du dedikerte fagfolk med spesialkompetanse innen byggesystemer. Disse jobber opp mot alle våre varehus ved behov. Du vil derfor alltid kunne dra veksler på fagspesialister som jobber 100% med byggesystemer, når du gjør din bestilling. Det betyr allikevel at ditt kontaktpunkt vil være lokalt og det samme som i dag. 

Norske samarbeidspartnere 

I så stor grad som mulig velger Maxbo Proff norske samarbeidspartnere innen produksjon, utvikling og logistikk rundt våre leveranser av byggesystemer. Det innebære en styrking av trelastindustrien nasjonalt og lokalt, lavere transportkostnader, bedre oversikt over råvaretilgang og et mer miljøvennlig sluttprodukt. 

 

 

 

 

Har du spørsmål om byggesystemer?

 

Send oss en e-post her