Energieffektivisering – Velg riktige vinduer!

Vinduer har gjennomgått en stor utvikling, og utskifting til moderne og energibesparende vinduer er både økonomisk og helsefrembringende. I eldre hus kan så mye som en tredel av varmetapet skje gjennom vinduene. Velg riktige vinduer når du bygger nytt eller renoverer – kunden din vil være deg evig takknemlig!

trekkfult hus

EU-Direktiv

Temaet diskuteres hett i EU om dagen; EU-parlamentet vil stramme kraftig inn på kravene til energistandard på boligmassen for å nå klimamålene og redusere energibehovet. Foreløpig mål det snakkes om er at alle boliger, både nye og gamle, skal være nullutslippsboliger (energiklasse A) innen 2050.
Det er for tidlig å si hvor strenge reglene ender opp med å bli her i Norge, men det vil lønne seg å tenke energieffektivisering allerede nå – det vil bli mange som må gjøre grep i årene som kommer.

Strømpriser

Å velge riktige vinduer er et av de mest effektive tiltakene du kan ta for å energieffektivisere et bygg. Opptil 40 % av varmetapet i bygninger går nemlig ut gjennom dårlig isolerte vinduer. Ettersom vi de siste tiårene har hatt en rivende produktutvikling er det slik at dagens vinduer med 3-lags glass holder tre ganger så mye bedre på varmen enn vinduer fra 60- og –70 tallet! Selv vinduer fra -80 tallet er klare for utskiftning – ved å bytte ut 2-lags vinduer fra den epoken vil varmetapet halveres ved utskifting til dagens lavenergivinduer.F.eks. hvis en har en gjennomsnittlig enebolig på 150 kvadratmeter med 27 kvadratmeter vindusflate og en energipris på 1,439 kr/kWh  som var gjennomsnittet i 2022 så er det mye å spare på å skifte vinduer.

Fra gamle vinduer, 2 glass m.luft, til vinduer iht. TEK 10 vil en spare per kvadratmeter vindu:
120 kWh/år, eller 172,- kr/år med snittprisen etter strømstøtte i 2022.
For hele boligen er det da snakk om: 3.240 kWh/år, eller 4662,- kr/år og det er med strømstøtteordningen fra 2022

Fra vinduer iht. TEK10 til vinduer i TEK17 og passivhuskrav:
Per m2 vindu: 40 kWh/år, eller 57,- kr/år. For hele boligen (27 m2 vindu): 1.080 kWh/år, eller 1554,- kr/år.

Hvis en skifter fra gamle 2-lags vinduer til TEK 17 kan en legge sammen disse 2 summene og ender med en innsparing på 227 kr
per kvadratmeter vindu per år.

På en gjennomsnittlig enebolig med 27 kvadratmeter vindusflate tilsier dette en innsparing på kr. 6129,- i året.

Velg vinduer som isolerer best 

Merkostnaden det er ved å velge 3-lags i stedet for 2-lags er minimal og en er godt på vei til å sikre seg mot skyhøye strømpriser og et fremtidig EU-direktiv.

Isoleringsevnen til et vindu styres av 2 ting:

1.     Et energibelegg utenpå vinduet
2.     Argongass som sprøytes inn mellom glassene og reduserer sirkulasjonen av luft

2-lags vindu inneholder to lag med glass, hvor ett av glassene har innebygget isolasjon.
Vi måler isolasjonsevnen i U-verdi. 2-lags vinduer har U-verdi 1.2:
•               Gir god bo-komfort
•               Har ett lag energibelegg
•               Har argongass mellom glassene som forsinker varmeutslippet
•               Som forhindrer kalderas fra vindu og ned mot gulvet
•               Tilfredsstiller dagens krav til rehabilitering av eldre boliger

3-lags vindu inneholder tre lag med glass, hvor to av glassene har innebygget isolasjon.
U-verdi 1 eller 0.8:

•               Gir ekstra god isolasjonsevne og du sparer strøm
•               Har to lag med energibelegg
•               Har to lag argongass som gir minimalt med varmeutslipp
•               Ingen kalderas fra vindu og ned mot gulvet
•               U-verdi 0,80 tilfredsstiller krav til søknadspliktige prosjekter