Etterisolere trebjelkelag på loft

 

Å etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft på oversiden regnes som den billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringen du kan velge. Normalt er denne typen etasjeskiller isolert med mineralull. Hvis isolasjonen ikke viser tegn til skader, kan du beholde den. Sørg for fortsatt lufting av loftet ved å etablere luftespalte mot eksisterende taktro ved takfot.

Etterisolering gjør loftet kaldere, og øker dermed faren for kondens på kalde flater hvis luft fra oppholdsrom lekker opp. Derfor må du kontrollere og eventuelt utbedre himlingens luft- og damptetthet. Loftsluker og loftsdører må være tette.

Denne metoden kan du også bruke for trebjelkelag isolert med sydde mineralullmatter. Mattene fjerner du på samme måte som stubbeloftsfyll.

Hvor mye bedre blir U-verdien i trebjelkelaget?

 

·       Til sammen 300mm isolasjon i trebjelkelag: ca 0,12 W/m²K

U-verdien forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ=0,047 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

 

Før du kan gå i gang, må du undersøke trebjelkelaget:

1.     Sjekk om bjelkelaget har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden. Bytt umiddelbart råteskadde deler med god margin. Det kan være vanskelig å oppdage skader hvis du ikke fjerner stubbeloftsfyllet.

2.     Sjekk om det er sopp- og muggvekst i trebjelkelaget.

3.     Sjekk om trebjelkelaget er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere trebjelkelaget på oversiden?

 

1.     Kontroller takets lufting og sørg for god gjennomstrømning fra takfot til møne eller åpninger i gavlvegg.

2.     Hvis dampsperra er utett, må du montere ny dampsperre og himling på undersiden med ny himlingsplate.

3.     Monter 48 mm lekter på hver side av taksperrene for å etablere lufting forbi ny isolasjon.

4.     Monter vindsperresjikt ut mot takutstikk slik at vind ikke kan blåse inn i den nye isolasjonen. Sørg for at vindsperresjiktet føres langs taket til minimum 200 mm over ny isolasjonshøyde.

5.     Monter kubbing og vindsperre mellom taksperrene.

6.     Monter så mye isolasjon du får plass til. Du kan gjerne legge isolasjon i flere lag med forskjøvne skjøter

7.     Monter eventuelt gulv på flater som skal trafikkeres.