10 FORDELER MED ELEMENTBYGG

Å bygge på kunnskap – det kan være både tidsbesparende og lønnsomt.
Smart er det også. Her får du en gjennomgang av hvorfor det er smart å bygge med elementer.

1 Du bruker vesentlig mindre tid på byggeplass
Uansett hva slags type bygg du skal ha, vil du som regel kunne få dette levert som elementer. Det betyr at du bruker vesentlig kortere tid på prosjektet og dermed kan levere flere bygg enn tidligere. Dermed også større mulighet for å øke din omsetning.

2 Du kan skreddersy elementer etter det behovet du har
Elementer høres kanskje begrensende ut. Men faktum er det motsatte. Her kan du stort sett få akkurat det du ønsker. Arbeidet utføres innendørs av dyktige fagfolk uten at du trenger å tenke på værmeldingen.

3 Du bruker kortere tid på å få bygget under tak
Det magiske med elementer er egentlig hvor fort du etablerer et råbygg. Som regel vil du på en enebolig ha et tett råbygg på kun et par dager. Da kan innearbeidet også begynne.

4 Du unngår (dyrt) svinn
Det er som noen sier: «Ferdig kappet. Ferdig snakket.» Med elementer blir det ikke noe feilkapping og unøyaktigheter. Riktig første gangen – det er alltid kostnadsbesparende og miljøbelastningen reduseres betydelig.

5 Effektiv logistikk og sikker levering
Maxbos spesialister bistår deg gjennom hele prosessen, fra tegning til ferdig elementleveranse. Det sikrer blant annet at alt passer sammen den dagen kranbilen kommer. I tillegg har spesialistene våre høyt fokus på effektiv logistikk og montering, slik at du som kunde får brukt ressursene mest effektivt.
 

6 God fremdrift  og enklere koordinering
Koordinering av faggrupper blir mye enklere ved bruk av elementer. Både rørlegger og elektriker kan komme tidligere inn i byggeprosessen slik at du er sikret god fremdrift!

7 Du får en effektiv arbeidshverdag med god logistikk
Med elementer er det færre «biter i prosjektet» å holde styr på. Dessuten tilpasses ofte elementleveransene slik at elementene kommer på lastebil når de faktisk skal monteres. Du slipper å ha en haug med materialer liggende rundt på byggeplassen. Med elementer blir det også vesentlig mindre å rydde opp og mindre støy på byggeplassen.

8 Du etablerer et tørt bygg raskere
Dette må ses i sammenheng med å bruke kort tid på å få bygget under tak. Men faktum er at med elementer minimerer du risikoen for at det barske norske klimaet påfører materialer fuktskader, råteskader eller sopp. Da kan du bygge hele året.

9 Redusert kapitalbinding
Du får jo ikke renter på kapital som er bundet opp, som for eksempel materialer og varer. Dette kaller vi gjerne for "kapitalbinding".  Med Byggesystemer får du kortere byggetid, og det betyr raskere fakturering!

10 Bedre HMS
Tungtrafikk og bevegelse på byggeplassen reduseres kraftig ved bruk av elementer. Det gjør også bruk av stillaser. I tillegg får man færre arbeidstimer utendørs, noe som ofte påvirker HMS på en positiv måte.

 

FAKTA OM ELEMENTER
Hovedtanken bak elementbygg er å gå bort fra plassbygging og bruke byggeplassen mer som en monteringsplass.
Elementer beregnes, tegnes, lages og settes sammen på forhånd i tørre omgivelser før de leveres på byggeplass.

 

Se våre elementer bli til hytter i Hemsedal

Da det flotte området i Totteskogen i Hemsedal skulle utvikles falt valget på elementhytter. Arkitekten fikk i oppgave å tegne 5 ulike modeller for å utnytte arealet optimalt og sikre gode forhold og utsikt til natur og skibakker for de nye hytteeierne.

 

Har du spørsmål om byggesystemer?

 

Send oss en e-post her