Søknader

Er du usikker på søknaden du skal sende? Med hjelp fra ekspertene våre får du fart på prosessen!

Når du sender inn en søknad er det du som ansvaret for at den er komplett. Har den mangler blir saksbehandlingen forsinket, og du må ettersende tilleggsinformasjon. Det koster deg tid og penger. 

La heller Maxbo Proff søke for deg – vi kan stå både som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende. Det gjør at du unngår bekymringer, samtidig som du får full kontroll på prosjektet ditt.  

 

Vi kan ta rollen som...

Ansvarlig søker

Vi hjelper deg med søknaden din, slik at du kan være sikker på den har alle de nødvendige opplysningene som viser at prosjektet ditt oppfyller kravene i plan- og bygningsloven.

Ansvarlig prosjekterende

La oss ta ansvaret for at prosjekteringen innen ansvarsområdet ditt er i samsvar med byggteknisk forskrift. Vi er kjent for å finne de smarte løsningene som blir godkjent. 

Ansvarlig kontrollerende

Når du har et prosjekt må det følge byggteknisk forskrift. Vi tar ansvaret for å kontrollere at prosjekteringen og utførelsen samsvarer med reglene, kravene og tillatelsene som er gitt.

 

Ønsker du å vite mer om de ulike rollene?

Besøk nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet 

 

Vi hjelper deg med...

 

Hogst

Dispensasjonssøknad

Er tiltaket ditt i strid med reguleringsbestemmelser, kommuneplan, plan- og bygningsloven eller liknende? Vi hjelper deg dersom du er i tvil eller må søke om dispensasjon. 

 

 

Byggesøknad

Når du søker er det mye du å huske på av dokumentasjon – vi hjelper deg med utfylling av komplett byggesøknad med alle nødvendige vedlegg, slik at du får raskere saksbehandling. 

 

 

Rammesøknad

Har du kontroll på fasade, størrelse og plassering? Arkitektene våre lager tegninger, situasjonsplan, terrengsnitt og 3D-visualisering slik at du får rammetillatelsen din på plass.

 

 

Igangsettingssøknad

I igangsettingssøknaden må du dokumentere at vilkårene i rammetillatelsen er oppfylt, at tiltaket er ferdig prosjektert, og belagt med ansvar og kontroll. Vi hjelper deg å få den riktig. 

 

 

Sentral godkjenning

Dette er en frivillig kvalitetsordning som gis til foretak som skal godkjennes for ansvarsrett. Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes – vi har fagfolk som tar seg av søknad om godkjenning eller fornying på dine vegne.

 

Har du spørsmål?
 

Gå inn på hjemmesiden til Tekniske tjenester for mer informasjon. Du kan også ta kontakt med din lokale prosjektselger, ring Maxbo Proff på telefon 21937625 eller send mail til e-post: post@maxbotekniske.no
Sammen skal vi sørge for at ditt prosjekt leveres akkurat slik det er tenkt, med god økonomi og dokumentasjon.