Visning

Snøfangergelender 2-rørs 1,2m teglrød Jemtland

<p>Snøfangergelender 2-Rørs 1,2m Teglrød Jemtland</p> <p>Innfesting med <a tabindex="-1" href="../../../../../../../../-p2399423" data-tabindex-value="none" data-tabindex-counter="1">Snøfangerkonsoll Teglrød"</a></p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Innfesting for stigetrinn flersteinspanne Jemtland

<p>Jemtland innfestingspakker for koblede stigetrinn leveres som standard i flere varianter ut fra taktyper.</p> <ul> <li>Innfestingsmateriell kan fås i andre lengder enn std. innfestingspakker.</li> <li>Vi leverer skinner etter mål, opp til lengder på 3m.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Feieplatå plate fp8 f-460 sort ral 9005

<div> <p id="produktbeskrivelse">Feieplat&aring; tilpasset til de fleste taktyper. TYPEGODKJENT. Arbeidsplattform for sikker bevegelse/arbeid ved feiing av pipe. Feieren f&aring;r en god arbeidsplattform samtidig som den hindrer skader p&aring; takbelegget. Leveres i en lengde: FP8 - Lengde 82 cm, bredde 25 cm.</p> <p>Teknisk informasjon: Produktblad for feieplat&aring; til de fleste taktyper G-5-98-08. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, sn&oslash;fangerutstyr, takstiger, takbroutstyr, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr. Se ogs&aring; v&aring;re hjemmesider www.lobas.no</p> <p>OVERSIKT FEIEPLAT&Aring; / PLATETYPE: Feieplat&aring; C-C m&aring;l Platetype FP8 S-403 T Tegl- og betongsteintak, skiferstein FP8 SN-403 T Nortegel tegelstein FP8 P-111 T 440 mm Trapesplate, Korrugerte takplater FP8 K-121 T 350 mm Alsv&aring;g, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gammel), Plegel, Teliska taksteinplate, Ambassador FP8 T-166 T 355 mm CCB Panne, Eurotak, Jovi panne, Verform/Rydabpanne, Scanprofil, Borga FP8 P-140 T 400 mm Diplomtak, Elitetak, Lindab takpannen, Plannja Korrugal/Royal taksteinplater FP8 P-135 T 465 mm Plannja Korrugal/Multipanne, Pamir FP8 E-119 T 400 mm Elitetak, Lindab takpannen FP8 KS-170 T 345 mm Karlsen St&aring;lpanne FP8 &Oslash;-170 T 345 mm &Oslash;ko Classic, Maxi takpanne FP8 P-133 T Plannja Combi FP8 V-139 T Villatak, Smarttak FP8 PAPP T Shingel- og papptak FP8 F-460 T Plannja Regent takpanne, Powertek takpanne FP8 F-461 T Stratos plate OVERSIKT TOPP PLAT&Aring; Ekstra utstyr. &Oslash;ker h&oslash;yden p&aring; feieplat&aring;et med 23 cm.</p> <p>Topp plat&aring; Arbeidsplattform Beskrivelse TP S-230 T Feieplat&aring; FP8 S-403 T TP F-230 T Feieplat&aring; FP8 F-460 T Feieplat&aring; FP8 P-133 T* Feieplat&aring; FP8 P-130 T* Feieplat&aring; FP8 V-139 T* TP P-230 T Feieplat&aring; FP8 K-121 T Feieplat&aring; FP8 P-135 T Feieplat&aring; FP8 P-140 T Feieplat&aring; FP8 T-166 T Feieplat&aring; FP8 E-119 T Feieplat&aring; FP8 &Oslash;-170 T Feieplat&aring; FP8 KS-170 T Feieplat&aring; FP8 P-111 T Feieplat&aring; FP8 PAPP T Feieplat&aring; FP8 B-100 T Pipeplattform PP-82 T Pipeplattform PP-130 T *) St&oslash;ttebeinet er tilpasset til den aktuelle platetyper.</p> </div>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Gelender 2-rørs 1,2m sort Jemtland

<p>2-Rørs snøfangergelender har en effektiv lengde på 1,2m mm</p> <ul> <li>Når konsollene er montert kan man starte med montering av snøfanger rørene. Disse festes med medfølgende klammer.</li> <li>Skjøting av rørene skjer ved at den krympede delen av røret tres inn i neste rør.</li> <li>Når man har kommet til enden av snøfangerrekken kappes, om nødvendig, rørlengden slik at enden går ca 200mm forbi siste konsoll</li> <li>Systemet består av snøfangerkonsoller, og 2 rørs snøfangergelender (rekkverk) i 1,2 m lengder.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Takstige 1,15m sort 30cm Jemtland

<p>Typegodkjente Jemtland takstige leveres i to bredder, 30cm og 40cm i lengdene 1,15m.</p> <ul> <li>Med hver stige medfølger nødvendige skruer.</li> <li>Leveres i galvanisert og lakkert utførelse.</li> <li>Standard farge er sort. Andre farger på bestilling.</li> </ul> <p>NB! Det må benyttes vår typegodkjente innfesting øverst og nederst for at systemet skal være godkjent.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Snøfangerkonsoll for stein sort Jemtland

<p>Snøfangere skal monteres der sig, snøras og isras fra tak kan medføre skader på personer, gjenstander, bygningsdeler, gjennomføringer, takstiger eller andre installasjoner på taket*.</p> <p>Det er også viktig å montere snøfangere på tak med trapping (høydeforskjell). Dette for å unngå at snø fra en takflate raser ned på en annen med fare for ødeleggelser.</p> <p>Snøfangere er ikke å betrakte som sikkerhetsutstyr ved arbeide på tak, og skal derfor ikke benyttes til feste for sikkerhetsline.</p> <p>Se monteringsveiledning for hvordan snøfangerkonsollen skal monteres.</p> <hr /> <p><span>*Jmf. byggeforskriftene kap. 43 med veiledning. (Bestemmelser i politivedtektene i den enkelte kommune kan også omhandle vedtekter vedrørende snø på tak og rasfare)</span></p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Feieplattform stein sort Jemtland

<p>Feieplattformer består av en plattform (L x B) 600 x 400 mm og to festebraketter.</p> <ul> <li>Feieplattformen brukes på piper med høyde opp til 1500mm.</li> <li>Det kan spesialbestilles feieplattformer som dekker 100-200 mm høyere.</li> <li>Piper over ca. 1700mm skal man bruke pipeplattform.</li> <li>Ved bestilling må man huske å oppgi hvilken taktype plattformen skal monteres på.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigetrinn stein 30cm sort Jemtland

<p>Koblede takstigetrinn for stein  </p> <ul> <li>Det nederste takstigetrinnet monteres først.</li> <li>Trinnet legges på taksteinen i bølgebunnen og hektes fast i overkant stein.</li> <li>Det er meget viktig at det første trinnet plasseres slik at det kommer mellom to taksperrer, dette med tanke på montering av innfestingsskinnen.</li> <li>De neste trinn monteres etter hvert som taket legges.</li> <li>Trinnene kobles sammen ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren.</li> <li>Skruen strammes til.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Snøfangerkonsoll stein teglrød Jemtland

<p>Konsoll til <a tabindex="-1" href="-p1894241" data-tabindex-value="none" data-tabindex-counter="1">Snøfangergelender Teglrød</a></p> <p>Denne snøfangerkonsollen er kompatibel med gammel type  140410</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Snøfangerkonsoll stålpanne 40cm sort Jemtland

<p>Snøfanger konsoller  </p> <ul> <li>Den første snøfanger rekken monteres nede på taket over bærevegg. Normalt på andre steinrekke.</li> <li>Det monteres først en innfestingsplanke i mellom lektene i den tredje raden med takstein.</li> <li>Innfestings planke skal ha samme høyde som lektene og være 148mm bred, og plasseres slik at nedre punkt på snøfanger kommer over underliggende bærelekt.</li> <li>Innfestingsplanken skal skrues omhyggelig fast til sperrene.</li> <li>Snøfangerkonsollene plasseres med 600mm senteravstand.</li> <li>Er takfallet lengre enn 5m skal det brukes flere rader med maks 5m avstand pr rad.</li> <li>Avstanden deles inn i like store felt. I geografiske områder og steder på tak hvor ekstraordinære snømengder kan oppstå må det tas hensyn til dette ved dimensjoneringen.</li> <li>Denne snøfangerkonsollen er kompatibel med gammel type  140175</li> <li>Denne snøfangerkonsollen er kompatibel med gammel type  140185 Passer for Plannja Royal, Diplom, Elite, Harmoni V400, Lindab takpanne, Plannja Takpanne</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Innfesting takstige sort Jemtland

<p>Typegokjent Innfestingspakke for Jemtland takstige. </p> <ul> <li>Innfestingspakken inneholder en skinne med lengde 60 cm eller 120cm, 2 stk mutterbrikker D8, 2 stk mutter M8, 2 stk. festebånd og 2 stk. festeskruer 70mm.  </li> <li>Skinnen monteres med de to festeskruene mellom to taksperrer.</li> <li>Det er viktig at skruene treffer senter i sperrene. Dette for å oppnå best mulig innfesting.</li> <li>På shingeltak bør man være påpasselig med å ha tettemasse i skruehullene.  </li> <li>Det beste er å montere skinnen under mønepappen eller evt. tekke over skinnen med shingel.</li> <li>Andre lengder kan leveres på bestilling</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Snøfangerkonsoll trapes/shingel sort Jemtland

<p>Snøfanger konsoller  </p> <ul> <li>Den første snøfanger rekken monteres nede på taket over bærevegg. Normalt på andre steinrekke.</li> <li>Det monteres først en innfestingsplanke i mellom lektene i den tredje raden med takstein.</li> <li>Innfestings planke skal ha samme høyde som lektene og være 148mm bred, og plasseres slik at nedre punkt på snøfanger kommer over underliggende bærelekt.</li> <li>Innfestingsplanken skal skrues omhyggelig fast til sperrene.</li> <li>Snøfangerkonsollene plasseres med 600mm senteravstand.</li> <li>Er takfallet lengre enn 5m skal det brukes flere rader med maks 5m avstand pr rad.</li> <li>Avstanden deles inn i like store felt. I geografiske områder og steder på tak hvor ekstraordinære snømengder kan oppstå må det tas hensyn til dette ved dimensjoneringen.</li> <li>Denne snøfangerkonsollen er kompatibel med gammel type  140175</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigetrinn plate tr p-40 sort ral 9005

<p>Stigetrinn tilpasset profilerte platetak. TYPEGODKJENT. Husk innfesteskinne I-65 T / I-125 T.  (Stigetrinn TR P-32 T og TR P-37 T bruk es innfesteskinne D-65 T)</p> <p>Teknisk informasjon:</p> <p>Produktblad for stigetrinn til profilerte platetak G-5-98 -07.</p> <p>LOBAS produserer utstyr som snøfanger- utstyr, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikrin gsutstyr. Se også våre hjemmesider www.lobas.no  </p> <p> </p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigetrinn stein 30cm teglrød Jemtland

<p>TAKSIKRING GENERELT</p> <p>Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift nr. 500.</p> <ul> <li>Utstyret SKAL monteres fast til bærende konstruksjon.</li> <li>Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.</li> <li> F.eks. på tak med flere piper vil kravene være tilfredstilt dersom det er montert en adkomstvei med takbruer som gangbane ut til pipen(e).  </li> <li>Dersom høyden er 5 mtr. eller mer skal det monteres stigesikring for markstigen ved rafta.</li> </ul> <p>TYPEGODKJENNING</p> <p>Jemtland takstigetrinn er testet ved Norges Byggforskinstitutt, og godkjent i henhold til krav fra Arbeidstilsynet.</p> <ul> <li>Prøvene er foretatt i henhold til svensk standard SS831360 - dynamisk testing.</li> <li>Jemtland takstigetrinn er merket med identifikasjonsmerket JV 127.</li> <li>Jemtland takstigetrinn for stein passer for lekteavstand fra 310mm til 370mm, og er uavhengig av lektetykkelsen.</li> <li>Systemet består av stigetrinn og innfestingsskinne, komplett med nødvendig festemateriell.</li> <li>Som standard leveres skinne for innfesting til taksperre med senteravstand 600 mm.</li> <li> Ved senteravstand over 650 mm leveres skinne på bestilling i ønsket lengde.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Innfesting steintrinn Jemtland

<p>Jemtland innfestingspakker for koblede stigetrinn leveres som standard i flere varianter ut fra taktyper.</p> <ul> <li>Innfestingsmateriell kan fås i andre lengder enn std. innfestingspakker.</li> <li>Vi leverer skinner etter mål, opp til lengder på 3m.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Gelender gitter sn gg-11 trød ral 8004

<div> <p id="produktbeskrivelse">Utstyr tilpasset betong, tegel og skifertak. Teknisk informasjon: Produktblad for sn&oslash;fangerutstyr til betong, tegel og skif ertak G-5-98-02. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, takstiger, takbroutstyr, feieplat&aring;, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr . Se ogs&aring; v&aring;re hjemmesider www.lobas.no</p> <div>&nbsp;</div> </div>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Trinn royal/diplom/elite 40cm sort Jemtland

<p>Stigetrinn  Jemtland takstigetrinn gir en pen løsning og leveres til alle taktyper som er tilgjengelig på markedet.  </p> <ul> <li>Systemet består av ferdig sammensatte trinn som kan monteres direkte på taket.</li> <li>Som infesting SKAL Jemtland innfestingspakke benyttes.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Trinn decrapanne 37cm sort Jemtland

<p>Stigetrinn  Jemtland takstigetrinn gir en pen løsning og leveres til alle taktyper som er tilgjengelig på markedet.  </p> <ul> <li>Systemet består av ferdig sammensatte trinn som kan monteres direkte på taket.</li> <li>Som infesting SKAL Jemtland innfestingspakke benyttes.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Konsoll stein sn s-606 trød ral 8004

<p>Utstyr tilpasset betong, tegel og skifertak. Teknisk informasjon: Produktblad for snøfangerutstyr til betong, tegel og skif ertak G-5-98-02. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr .</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Innfesting decra sort Jemtland

<p>Jemtland innfestingspakker for koblede stigetrinn leveres som standard i flere varianter ut fra taktyper.</p> <ul> <li>Innfestingsmateriell kan fås i andre lengder enn std. innfestingspakker.</li> <li>Vi leverer skinner etter mål, opp til lengder på 3m.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Snøfangerkonsoll bmi nortegl trød teglrød

<p>Nortegl har eget taksikringsprogram for Snøfangere, Stigetrinn, Takbroer, og annet sikringsutstyr. Se egen brosjyre og leggeanvisning for Nortegl fra Monier AS.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigesikring for takrenne sort Jemtland

<p>Stigesikring</p> <ul> <li>Sikrer løse stiger mot utglidning  </li> <li>Jemtland stigesikring gjør adkomst til taket stødig og trygg.</li> <li>Dersom høyde fra bakken til rafta (takrenne) er mer enn 5 meter skal det monteres stigesikring for å hindre sideveis forskyving av atkomststige.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Snøfangerkonsoll bmi nortegl svart for nortegl tegltakstein enkelkrum

<p>Nortegl har eget taksikringsprogram for Snøfangere, Stigetrinn, Takbroer, og annet sikringsutstyr. Se egen brosjyre og leggeanvisning for Nortegl fra Monier AS.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Gelender gitter sn gg-11 galv ral klarlakk

<p>Utstyr tilpasset betong, tegel og skifertak. Teknisk informasjon: Produktblad for snøfangerutstyr til betong, tegel og skif ertak G-5-98-02. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigetrinn BMI Koblet 300 for takstein svart

Ved montering av Stige kan feieren og andre ferdes trygt på taket. Stigetrinn koblet 300 ivaretar kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Stigrinnene kobles sammen i hver lekterad under legging av taksteinen. Stigerekken forankres i toppen med en innfestningsskinne universal 1250.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Gelender gitter sn gg-11 mrød ral 3011

<p>Utstyr tilpasset betong, tegel og skifertak. Teknisk informasjon: Produktblad for snøfangerutstyr til betong, tegel og skif ertak G-5-98-02. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigetrinn BMI Koblet 300 for takstein rød

<p>Ved montering av Stige kan feieren og andre ferdes trygt på taket.</p> <ul> <li>Stigetrinn koblet 300 ivaretar kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet.</li> <li>Stigrinnene kobles sammen i hver lekterad under legging av taksteinen.</li> <li>Stigerekken forankres i toppen med en innfestningsskinne universal 1250.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Konsoll stein sn s-606 galv ral klarlakk

<p>Utstyr tilpasset betong, tegel og skifertak. Teknisk informasjon: Produktblad for snøfangerutstyr til betong, tegel og skif ertak G-5-98-02. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr  </p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Konsoll stein sn s-606 mrød ral 3011

<p>Utstyr tilpasset betong, tegel og skifertak. Teknisk informasjon: Produktblad for snøfangerutstyr til betong, tegel og skif ertak G-5-98-02. LOBAS produserer utstyr som stigetrinn, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Stigetrinn stein tr tv-35 sort ral 9005

<p>Stigetrinn tilpasset betong og tegel tak. Typegodkjent. Sammenkobling uten skruer, trinnene klikkes sammen. Husk innfesteskinne S-65 T / S-125 T. Teknisk informasjon: Produktblad for stigetrinn til betong og tegel tak G-5-98-06. Lobas produserer utstyr som snøfanger- utstyr, takstiger, takbroutstyr, feieplatå, pipeplattform og diverse taksikringsutstyr. Se også våre hjemmesider www.lobas.no</p> <p>Oversikt over stigetrinn bredde til tegel- og betongsteintak: Stigetrinn Bredde C-C mål TR LA-26 T 260 mm TR LA-30 T 300 mm TR LA-37 T 370 mm TR LA-40 T 400 mm TR LA-43 T 430 mm Stigetrinn regulerbar tilpasset betong og tegel tak. Typegodkjent. Trinnet er regulerbar i bredde fra 300 mm til 430 mm. Tilpasset ulike typer takstein.</p> <p>Stigetrinnsystem regulerbart TR L-R T / S-65 T består av: 2 stk. bøyler, 1 stk. trinn + innfestepakke S-65 T. Produktblad G-5-01-14. TR LH-23 T Hollander, Madura teglstein</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle