Visning

Heydi baderomsstøp normal 25kg støp tørrbetong

<p>Heydi Baderomsstøp er en sementbasert, plastforsterket tørrbetong som benyttes både inne og ute.</p> <ul> <li>Hey'di Baderomsstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.</li> <li>Etterfølgende arbeider kan utføres dagen etter utlegging.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Weber b30 tørrbetong 25kg s plastsekk fra fabrikk ski

<p>Spesielt godt egnet innvendig og utvendig når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20.</p> <p>Benyttes til påstøp.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle
Tørrbetong b20

Weber b20 tørrbetong 25kg s plastsekk fra fabrikk ski

<p>Til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig.</p> <ul> <li>Benyttes til utstøping av U-blokk og såleblokk.</li> <li>Benyttes Weber B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen.</li> <li>Kan også benyttes til muring av naturstein.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Weber murmørtel m5 25kg s plastsekk fra fabrikk ski

<p>Tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basicblokker.</p> <ul> <li>Mørtelen er pumpbar.</li> <li>Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.</li> <li>Det er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer.</li> <li>Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Fugesand tørr 0,0 - 1,0 mm 25 kg's plastsekk pall a 1000 kg

<p>Sponesand 0-1 mm fugesand brukes til fuging av heller og belegningsstein.</p> <ul> <li>Fordelen med tørket fingradert fugesand er at den renner lett ned i fugene.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Byggsement 25kg

Portlandsement med ordinær fasthetsutvikling til bruk til de vanligste betongarbeidene.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Hobbystøp Heydi hobbit 10kg betonggrå

<p>Hey’di Hobb’it! er en hurtigbindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Ferdige produkter kan benyttes både inne og ute. Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekordetaljer.</p> <ul> <li>Farge: Betonggrå.</li> <li>Laveste anvendelsestemperatur er +6 ºC.</li> </ul> <p> <br />Forarbeid - Underlag<br />Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet  ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmaterialer i forskalingen. For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l. <br />Utblanding</p> <p>Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum: 1 del vann til 5 deler pulver. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse. </p> <p><br />Bruksmåte</p> <p>Hey’di Hobb’it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter. Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Ved støping i former av plast eller gummi kreves ingen etterbehandling. Unngå støpearbeid i sterk sol. <br />Etterbehandling</p> <p>Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca. 1 døgn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot søl, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey’di Top impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse.</p> <ul> <li>Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)</li> <li>Avforskaling eller avforming kan skje etter 1 døgn.</li> <li>2,1 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.</li> <li>10 kilo Hey’di Hobb’it! gir ca. 4,5 liter masse.</li> <li>Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen</li> <li>2 år fra produksjonsdato. </li> </ul> <p><br />Tekniske data</p> <ul> <li>Farge: Betonggrå</li> <li>Vanntilsetning: 1,4 l/10kg</li> <li>Materialforbruk: 2,1 kg/l</li> <li>Største kornstørrelse: 3 mm</li> <li>Brukstid: 30 min</li> <li>Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa</li> <li>Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 7 MPa</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Strøsingel 2 - 6 mm plastsekk 20kg 20 kg plast sekk inkl. europall

<p>20 kg's plastsekk, 960 kg pr pall Knust og siktet stein i gradering 2 til 6 mm.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mursement 25kg

<p>En spesialsement for mur- og pussarbeid innendørs og utvendig.</p> <ul> <li>Mursement gjør mørtelen smidig og lett bearbeidelig til mur og puss.</li> <li>Må ikke anvendes til støpearbeider.</li> <li>Den består av minimum 60% Portland sementklinker, kalkstein og små mengder luftinnførende og konsistensforbedrende stoffer.</li> <li>Sementen males i sementmøller til meget høy finhet under strenge kvalitetskrav.</li> <li>Slemmestad Mursement tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS 3120.</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mørtel rapid ex 5kg Heydi

Heydi Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mørtel ildfast 4,5kg Heydi

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til knasefuger i ildsteder anbefales Hey'di Lim & Leire.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Weber støpemørtel bad 25kg papirsekk

Støpemasse for tradisjonelt utførte våtromsgulv med eller uten varmekabler. Kan belegges med membran etter kort tid.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mørtel rapid ex 15kg sekk Heydi ekspanderende mørtel

Heydi Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mørtel lim&leire 4,5kg Heydi

Hey'di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Murmørtel M5 25kg Weber

<p>Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.</p> <p>Den er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Strøsingel 4+mm tørr 20kg

<p>Tørket sand i sekker produsert hos Svelviksand AS avd. Hønefoss</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Kalkmørtel Hydraul W.Cal 148 25KG

<div> <p id="produktbeskrivelse">Hydraulisk kalkmørtel til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede eller murte underlag. Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL.</p> <div> </div> </div>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Understøp 25kg Weber

<p>En ekspanderende mørtel med kornstørrelse 2 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5-1% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.</p> <ul> <li>Ekspanderende</li> <li>God flyt</li> <li>Tykkelse 15 - 150 mm</li> <li>Kan pumpes</li> </ul>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle
Tørrbetong b20

Weber b20 tørrbetong 25kg papirsekk

<p>Tørrmørtel som kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Kan også benyttes til muring av naturstein, setting av kantstein, utstøping av U-blokk og såleblokk. B20 er basert på sement og natursand.</p> <p>Benyttes B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.    </p> <ul> <li>Frostsikker    </li> <li>Moderat fasthet</li> </ul> <p><em>2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse (støp og murmørtelkonsistens)<br />1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse</em></p> <p><em>Forbruk til Såleblokk (30 cm ISO): Ca. 15 kg/meter<br />Forbruk til U-blokk (30 cm ISO): 43 kg/meter</em></p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mørtel rapid 1,2kg Heydi

<p>Heydi Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Heydi Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Mørtel småmuring 5kg Heydi

Hey'di Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne. Hey'di Småmuring er smidig og lett å bruke. Laveste anvendelsestemperatur +5ºC. Hey'di Småmuring 5 kg er en hurtigmørtel for mindre mur-, puss og reparasjonsarbeider.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Sprengsement trollkraft 2,5kg Heydi

<p>Hey'di Trollkraft 2,5 kg er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 9000 tonn/m² som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Hey'di Trollkraft  utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk.</p> <p>Trollkraft kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Tørrbetong B30 25kg

Betong som er godt egnet når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Kan benyttes til påstøp. Til innvendig og utvendig bruk. Frostsikker. Høy fasthet.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Understøp fin exm711 antifrost 25kg

Ekspanderende mørtel til festing av bolter i temperatur fra +5 til -15 grader C.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Kalkmørtel hydraulisk fin Weber.cal 152 25kg

Sluttpuss på Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. NHL.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Støpesand 0/8 mm rå 500 kg

<p>Sand/singel i sekk/bigbags som ikke er tørket.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Heydi ekspanderende mørtel 25kg boltemørtel og understøp

<p>Heydi Expand er ekspanderende og utfyllende sementbasert t&oslash;rrm&oslash;rtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell. Heydi Expand ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppn&aring;s, uten at dette medf&oslash;rer noen sprengvirkning.</p> <p>Heydi Expand leveres ogs&aring; i en frostfri variant som kan brukes helt ned til -25 grader.</p>
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Heydi fiber 25kg

Hey'di Fiber er laget av spesialsementer, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som steinull, polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Hey'di Fiber kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Heydi trollkraft 10kg sprengsement

Hey'di Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 8000 tonn/m² - som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle

Heydi bom fast 25kg klebemørtel sementbasert for heller

Hey'di Bom Fast er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft.
Legg i handlevogn
Logg inn for å handle