Varsel om mulig påvirkning av situasjonen i Ukraina

Vi opplyser om at Maxbo Proff vurderer at situasjonen i Ukraina kan komme til å forårsake ustabilitet i vareforsyningskjeden. Vi er en av mange bedrifter som vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av dette.
Som en følge av dette ser vi oss nødt til å varsle om at situasjonen i Ukraina kan medføre konsekvenser for Maxbo Proff sine leveranser.
 
Vi understreker at vi for øyeblikket ikke har noen synlige utfordringer med våre leveranser, og det er vanskelig å forutsi hvilke som eventuelt vil bli påvirket og omfanget av en slik påvirkning. Vi jobber tett med våre leverandører og samarbeider aktivt for å redusere risiko. Dersom risikoen allikevel materialiserer seg vil vi komme tilbake med konkretisering av konsekvensene når vi har grunnlag for å si noe om omfang og virkning.
 
Dette er forhold som dessverre er utenfor vår kontroll og som vi anser vil gå under bestemmelsene om Force Majeure (en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll) og/eller forhold kjøperen har risikoen for (for eksempel endring av lover og forskrifter etc.).
 
Maxbo Proff vil jobbe for å begrense eventuelle skadevirkninger som situasjonen medfører og vil samarbeide om mulige tiltak. Vi vil løpende vurdere utviklingen og orientere våre kunder og samarbeidspartnere om situasjonen.
 
Maxbo Proff anbefaler våre kunder å varsle sine partnere, kontraktsparter, boligkjøpere og andre som kan bli påvirket av situasjonen.
 
Vi ber alle våre kunder om å være oppmerksom på problemstillingen, og vurdere å treffe tiltak for å unngå å havne i mislighold i egne kontraktsforhold.

Om Russiske og Hviterussiske produkter i våre butikker

Løvenskiold Handel har besluttet at vi ikke vil kjøpe inn varer fra Russland eller Hviterussland eller ha produkter fra disse landene i våre butikker.
 
Vi har ingen egne leverandører fra disse to landene i dag, men har kartlagt et fåtall leverandører som har enkeltprodukter i sitt sortiment fra Russland og Hviterussland. Dette gjelder eksempelvis plateprodukter. Vi har stoppet innkjøpet av disse og har innledet dialog med de aktuelle leverandører og samarbeider godt med de for å finne alternative løsninger.
 
Ytterligere kartlegging av leverandører og underleverandører gjennomføres i dagene fremover.
 
Med vennlig hilsen
Maxbo Proff