God tilgang til trelast

Det siste året har det vært skrevet og sagt mye om den internasjonale mangelen på trelast og trevirke - og prisoppgangen som en følge av dette. Nå begynner derimot pilen å peke i riktig retning, og vi kan se frem mot en høst med langt større forutsigbarhet. Endelig er det tid for optimisme!

Lurt å være føre-var

Til tross for at vi ser et mer stabilt marked og sikrere produksjonslinjer og leveranser, vil noen produktgrupper fortsatt være forbundet med noe usikkerhet. Vi opplever tidvis treghet vedrørende behandlede kledningsprodukter og prosjektleveranser på disse. Men vi ser at dette er et etterslep og at vi i løpet av høsten vil kunne håndtere dette omtrent som normalt.

Alternative løsninger er alltid lurt

Oppsummert er vi nå i stand til å levere det meste du trenger til dine prosjekter og kunder. Vi vet at også andre deler av byggebransjen opplever treghet i sine bestillinger, for eksempel skruer, beslag, fliser, elektriske komponenter og sanitærporselen. Vi oppfordrer deg derfor til å vurdere alternative løsninger der det er mulig. En løpende dialog med alle på byggeplassen vil ikke bare gjøre veien til ferdig bygg smidigere, men trolig også åpne for raskere og mer kostnadseffektive løsninger.

Ta oss med i planleggingen

Dette er en selvfølgelighet kanskje, men vi kan ikke nevne det ofte nok. Vi er her for deg som proffkunde. Kontakt oss for bestillinger, råd og løpende informasjon om leveranser - og husk:

  • Bestill alt av materialer og trevirke tidlig 
  • Planlegg i detalj så langt frem i tid som mulig
  • Vurder alternativer og be om pris på disse
  • Ha god og positiv dialog med sluttbruker

Vi jobber alltid for løsninger som kommer deg til gode og strekker oss langt for å finne både permanente og alternative veier til ditt ferdige prosjekt! Markedet er i bedring og vi er over den verste kneika!