Bør jeg anbefale kunden å skifte vinduer når veggene skal etterisoleres?

Hvis kunden ønsker å beholde vinduer når veggene skal etterisoleres, må de være i god stand og vare i minst ti år til. Ellers bør du anbefale å bytte dem. 
Moderne vinduer har mye bedre isoleringsegenskaper enn vinduer som er bare noen få år gamle. Derfor kan det være lurt å bytte til moderne vinduer.    

Vinduer har lang levetid, så velg det beste alternativet når du først skal bytte dem. Merkostnaden ved å velge superisolerte vindu (U-verdi på 0,8 eller bedre) i forhold til standardvarer er lav.

Ønsker kunden å beholde de gamle vinduene av vernehensyn?

Dersom verneinteresser eller andre hensyn gjør at kunden vil/ må beholde eksisterende vinduer, kan det være aktuelt å montere isolerruter i varevindu på innsiden av de eksisterende vinduene.

Denne løsningen stiller spesielle krav til utførelsen for å unngå at det oppstår kondens på det ytterste vinduet. Luftlaget mellom vinduene må være noe ventilert, samtidig som det må være fullstendig lufttett rundt det nye varevinduet slik at varm fuktig inneluft ikke slipper ut i hulrommet.

 

U-verdier for ulike vindustyper

Vindustype U-verdi [W/m2K]
Enkelt, vanlig glass i ramme: 4,6 – 5,0
To vanlige glass i koblede rammer: 2,4 -2,6
Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt 2,4 – 2,8
Tolags isolerrute med ett belagt glass, luftfylt 1,6 – 2,2
Tolags isolerrute med ett belagt glass og argongass 1,4 – 2,0
Tre glass i koblet vindu, ett enkeltglass og tolags isolerrute med ett belagt glass og argongass 1,3 – 1,7
Trelags isolerrute, to belagte glass og argongass i begge hulrom 1,1 – 1,6
Passivhusvindu: Trelags isolerrute, to belagte glass og kryptongass i begge hulrom : 0,7 – 0,8