Sement og Mørtel

92 Produkter

Blokklim 5kg Weber

Mørtel som benyttes til liming av Leca Lettveggsblokker sammen med Leca limkasse. Det er en tørrmørtel som kun blandes med vann for å få et bruksferdig lim.

  • Rask applisering
  • Klasse M10
  • Lavt forbruk

Limet er frostbestandig etter herding. Klassifiseres som M15 i.h.t. NS-EN 998-2. Kan brukes både innvendig og utvendig.

Leveres i plastsekker som kan lagres i 2 år forutsatt at de lagres under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Materialforbruk: Ca. 1,0 kg pr. m2.

0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Murmørtel M5 25kg Weber

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.

Den er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Heydi Baderomsstøp Normal 25kg Støp Tørrbetong

Hey'di Baderomsstøp er en sementbasert, plastforsterket tørrbetong som benyttes både inne og ute. Hey'di Baderomsstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.
Etterfølgende arbeider kan utføres dagen etter utlegging.

0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Fintrekk 20KG Weber

Sluttpuss der man ønsker en finkornet overflate. Til innvendig og utvendig bruk.
0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Mørtel Ildfast 4,5kg Heydi

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til knasefuger i ildsteder anbefales Hey'di Lim & Leire.
0,00 per POS
Legg i handlevogn

Mørtel Lim&Leire 4,5kg Heydi

Hey'di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m.
0,00 per POS
Legg i handlevogn

Mørtel Rapid 1,2kg Heydi

Hey’di Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Hey'di Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.
0,00 per BOX
Legg i handlevogn

Mørtel Småmuring 5kg Heydi

Hey'di Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne. Hey'di Småmuring er smidig og lett å bruke. Laveste anvendelsestemperatur +5ºC. Hey'di Småmuring 5 kg er en hurtigmørtel for mindre mur-, puss og reparasjonsarbeider.
0,00 per POS
Legg i handlevogn

Sprengsement Trollkraft 2,5kg Heydi

Hey'di Trollkraft 2,5 kg er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 9000 tonn/m² som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Hey'di Trollkraft  utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk.

Trollkraft kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

0,00 per ESK
Legg i handlevogn

Mørtel Rapid Ex 5kg Heydi

Hey'di Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

0,00 per POS
Legg i handlevogn

Heydi Trollkraft 10kg Sprengsement Sprengsement

Hey'di Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 8000 tonn/m² - som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong.
0,00 per SPA
Legg i handlevogn

Heydi Bom Fast 25kg Klebemørtel Sementbasert for Heller

Hey'di Bom Fast er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft.
0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Mørtel Stang Og Stolpe 20kg Heydi Hurtigherdende Tørr-Betong.

Hey'di Stang & Stolpe er et sementbasert støpepulver som benyttes tørt i hull, vannet tilsettes etter at gjenstanden som skal festes er fiksert i den tørre massen.
Hey'di Stang & Stolpe skal ikke benyttes til innfestinger i forbindelse med bærende eller særlig utsatte konstruksjoner, f. eks. flaggstenger. Det henvises her til brosjyren "Fest med Hey'di".

0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Mørtel Ildfast 12,5kg Heydi

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til knasefuger i ildsteder anbefales Hey'di Lim & Leire.
0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Heydi Fiber 25kg

Hey'di Fiber er laget av spesialsementer, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som steinull, polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Hey'di Fiber kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.
0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Mørtel Rapid Ex 15kg Sekk Heydi Ekspanderende Mørtel

Hey'di Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m.
Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Heydi Mørtel Bom Fast 15kg

Hey'di Bom Fast er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel i pulverform som, blandet med vann, herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft.

Hey'di Bom Fast benyttes til liming og fuging av heller og kantstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Bom Fast kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong.

Vanntilsetning: ca 2,4 l / 15 kg

0,00 per SEK
Legg i handlevogn

Armeringsduk Puss 1x10m 4x4mm

HEY'DI ARMERINGSDUK - For puss Maskevidde 4 x 4 mm Grov. 

0,00 per RUL
Legg i handlevogn