Personopplysninger

NB! Dersom du ønsker å bytte passord, må det nye passordet bestå av minst 8 karakterer, og inneholde minst èn stor og èn liten bokstav, samt minst ett tall. Dersom du legger inn et passord som ikke oppfyller disse kriteriene får du ingen feilmelding, og passordet blir ikke endret. Dette vil bli rettet i neste versjon - du vil da få feilmelding dersom det nye passordet har feil format.