Varetilgang, ledetider og prisutvikling

Høy etterspørsel og lavere varetilgang gir grunnlag for leveringsutfordringer og økte priser for enkelte produktgrupper

Prosjektering og bestilling over en lengre tidshorisont, tett dialog med kunder og våre selgere, samt mulighet for sette kundepris på leveransetidspunkt kan avhjelpe situasjonen.
Økt vaksinasjon på verdensbasis og en lavere prisvekst på trelast er positive utviklingstrekk, men en fortsatt krevende leveransesituasjon for flere av produktområdene vil skape utfordringer for andre halvår.

Vi i Løvenskiold/Maxbo gjør alt vi kan for å sikre dere varer og konkurransedyktige betingelser i dette ustabile markedet.

En utfordrende situasjon

På en rekke produktområder opplever vi nå en situasjon der det er større etterspørsel etter produkter enn tilgang. Dette medfører at vi periodevis kan være tomme for varer på lager, at ledetidene på skaffevarer går opp, og at prisene fra våre leverandører øker.

Det er flere årsaker som sammen skaper denne situasjonen, blant annet:

 • Høyt aktivitetsnivå på verdensbasis
 • Høyt aktivitetsnivå i Norge
 • Redusert produksjonskapasitet av både råvarer og ferdigvarer grunnet Covid 19
 • Lav kapasitet og høye priser på frakter fra Østen av både ferdigvarer og råvarer

Dette har særlig påvirket tilgang og priser for stål, plast og trelast – både som ferdigvare og som råvare for andre produkter.

Våre råd til våre profesjonelle kunder i dagens situasjon

 • Planlegg varebehovet til prosjektene i så god tid som mulig
 • Legg inn bestillinger i god tid – særlig viktig på prosjektleveranser av produkter som:
 • EPS og XPS
 • Stålprofiler
 • I-bjelker
 • Kledning
 • Ha en tett dialog med våre proffselgere, og vær åpen for å vurdere alternative produkter for å sikre fremdrift i prosjektene
 • Ha en tett dialog med egne kunder om den krevende varetilgangen, for på den måten å skape forståelse for situasjonen
 • I den grad det er mulig – ha en åpning i egne kundeavtaler for å justere prisene basert på «leveringsdagens priser»
 • Benytt våre digitale løsninger til å sjekke beholdninger i varehus og på våre logistikksenter. Vi får inn mye varer hver eneste dag!

Hvordan ser det ut fremover?

Det er noen positive utviklingstrekk:

 • Mange land har kommet godt i gang med Covid 19-vaksinering, noe som tilsier økt produksjonskapasitet på en rekke områder
 • Det er tegn som tyder på at den internasjonale prisveksten på trelast er i ferd med å flate ut, ikke minst i USA.

På tross av dette tror vi at situasjonen totalt sett vil bli verre før den blir bedre.

Dette gjelder særlig produkter der stål, plast og tre inngår i produktet. Det er ikke tilstrekkelig av disse råvarene i markedet – og produsentene får ikke tak i det de trenger for å dekke etterspørselen fullt ut.

Trelast

Etterspørselen i markedet er høyere enn produksjonen. Dette gjelder både internasjonalt og i Norge.

Tømmertilgangen er god, og leverandørene produserer for fullt, mange av dem også gjennom sommerferien, for å sikre oss og dere de produktene dere trenger i egen produksjon. Vi gjør alt vi kan for å planlegge egne innkjøp godt for å minimere utfordringene. 
På tross av dette er det dessverre slik at vi periodevis går tomme for enkeltdimensjoner i kortere eller lengre perioder. Med stor sannsynlighet vil denne situasjonen vedvare gjennom sommeren og høsten.
Det er også varslet, og vil bli gjennomført, prisøkninger fra trelastprodusentene på inntil 35% pr 1. August. Videre prisutvikling er meget usikker, og avhenger i stor grad av hvordan etterspørselen, og prisene i Europa for øvrig, utvikler seg. Så lenge etterspørselen er større enn produksjonen er det risiko for ytterligere prisvekst.

Trebaserte produkter

Vi opplever allerede lengre ledetider og det er varslet økte priser på en rekke produkter der tre inngår som råvare. Dette omfatter blant annet:

 • Parkettgulv
 • Kjøkken
 • Dører
 • Vinduer
 • Interiørplater

Plateprodukter

 • OSB-plater har hatt en enda større prisøkning i år enn trelast, og vi opplever krevende varetilgang og lange leveringstider. Dette skyldes i all hovedsak en svært høy internasjonal etterspørsel.
 • Også for finerplater og sponplater er vi i en situasjon der leveringstidene og prisene øker, og forventes å øke ytterligere til høsten.
 • For gipsplater har vi frem til nå hatt normale ledetider, og normal prisutvikling. Basert på tilgang og prisutvikling på råvarer for gipsplateproduksjon har vi nå mottatt varsler som tilsier at det vil bli både økte leveringstider og økte priser utover høsten også på gipsplater.

Stål, stålprofiler, skruer og beslag

Det er en reell knapphet på stål som råvare i det internasjonale markedet, og denne knappheten forsterkes av redusert eksport fra Kina – som prioriterer hjemmemarkedet.
Vi har over tid hatt en situasjon med økte priser og økte ledetider på armeringsstål og stålprofiler til gipsplater. Spesielt for stålprofiler til gipsplater er det viktig å planlegge prosjektene i god tid.
Vi ser nå en situasjon der dette også rammer mer bearbeidede produkter der stål inngår som råvare.

Dette inkluderer blant annet:

 • Byggskruer og andre festemidler
 • Beslag
 • Verktøy

Plastbaserte produkter

Den situasjonen vi har hatt de siste månedene – med knapphet og høye priser på råvarer til produksjon av EPS/XPS og plastfolier vedvarer også gjennom sommeren og høsten. Så også her må dere forvente lengre ledetider enn normalt til prosjektleveranser.

Vi ser også en utvikling på andre produkter der ulike typer plast er en viktig bestanddel, og har fått varsler om vesentlig økte leveringstider – og økte priser – på blant annet silikon og fugemasser.

Hva gjør vi for å avhjelpe situasjonen

Vi i MAXBO jobber kontinuerlig for å sikre dere varene dere trenger, og våre faste proffkunder er vår førsteprioritet!

Samtidig jobber vi tett med våre leverandører for å legge prognoser for vårt varebehov fremover. Der det er mulig, øker vi egne bufferlager for å ta ned risiko for at vi skal gå tomme for varer dere trenger i det daglige. Vi opplever at vi har høy prioritet hos våre leverandører, og har som ambisjon at vi skal være den mest leveringsdyktige byggevareaktøren i den krevende situasjonen vi har nå.

Samtidig jobber vi kontinuerlig med å holde prisveksten til dere så lav som mulig, og dere skal føle dere trygge på at når prisene fra leverandørene til oss synker igjen, så vil prisene til dere senkes tilsvarende.

Hele verdikjeden er i en krevende situasjon, og vi beklager sterkt at både vareknapphet og prisøkninger rammer dere så hardt. Vi gjør alt vi kan for å sikre dere varer og konkurransedyktige betingelser i dette ustabile markedet.

Mvh

Christer Brevik
Kategoridirektør 

Kontakt oss
Maxbo Proff kundeservice og lokale salgssupportteam kan ta imot bestillinger og svare på dine spørsmål.

Velkommen til en trygg handel!